Förbigå menyn
Liikennekartio

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Broar repareras på Roparnäsvägen och Melmovägen

Publicerad: 30.3.2023

Två broar som går över Förbindelsevägen repareras vid Roparnäsvägen och Melmovägen. Medan reparationerna pågår flyttas fordonstrafiken över till en körfil och trafiken dirigeras med trafikljus.

På Förbindelsevägen under broarna görs körfilerna smalare och hastighetsbegränsningen sänks till 50 kilometer i timmen.

Reparationsarbetena inleddes 29.3 och de beräknas pågå till 31.10.2023. Arbetena kan orsaka trafikstockningar. Vi beklagar störningen och hoppas att väganvändarna har tålamod vid byggarbetsplatsen.

För mer information, kontakta:

Ansvarig arbetsledare Herman Kenkkilä, tfn 050 345 3286, herman.kenkkila@infrarakenne.fi

Vasa stads arbetschef Jukka-Pekka Raja-Aho, tfn 0400 510 239, jukka-pekka.raja-aho@vasa.fi