Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Coronasmitta vid Variskan koulu och Vamia –alla skolor med åk 7-9 och Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning fr.o.m. 14.12

Publicerad: 13.12.2020

Uppdaterad: 5.1.2021

En elev vid Variskan koulu har konstaterats vara smittad av coronaviruset och antalet personer som eventuellt exponerats för viruset i skolan är över 60. Önskan är att alla elever och hela undervisningspersonalen vid Variskan koulu skulle hålla sig i frivillig karantän. På Vamia har ett coronafall konstaterats i en grupp för vuxna inom förberedande undervisning, 20 personer har exponerats för viruset och även en grupp för ungdomar har satts i karantän. Alla skolor med åk 7-9 samt Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning fr.o.m. 14.12 fram till början av jullovet.

Variskan koulus personal, eleverna som satts i karantän och vårdnadshavarna till alla elever i skolan har informerats om det inträffade. I karantän är totalt över 60 personer. Även Vamias elever och lärare samt elevernas vårdnadshavare har kontaktats och i karantän är 20 personer. I båda skolorna började man utreda vilka personer som eventuellt exponerats och kontakta dem omedelbart man fått kännedom om smittan.

– Coronasituationen har försämrats avsevärt, eftersom antalet smittade ökar igen i Vasa. Vi gör nu allt för att vi ska kunna stoppa de här smittkedjorna. Därför beslutade vi idag i beredskapsledningsgruppen att alla skolor med åk 7-9 och Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning från imorgon 14.12 fram till slutet av terminen. Med den här åtgärden strävar vi även efter att vårterminen skulle kunna börja med normal närundervisning, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Distansundervisningen gäller årskurserna 7-9 i Variskan koulu, Onkilahden yhtenäiskoulu, Merenkurkun koulu, Borgaregatans skola och Savilahden yhtenäiskoulu samt Vamias Sampo-campus. På söndagen har eleverna och personalen vid alla skolor samt elevernas vårdnadshavare informerats om övergången till distansundervisning.

– Hansa-campus är öppet tills vidare, men vi följer noggrant med hur situationen utvecklas, säger Vamias rektor Åsa Stenbacka.

–  I Variskan koulu övergår alla till distansundervisning på grund av omfattande exponering, i övriga skolor med åk 7-9 erbjuds fortfarande närundervisning för elever i behov av särskilt stöd. Skolmat serveras till alla som vill ha det i skolornas matsal, men det är viktigt att de som kommer till skolan kommer ihåg att använda munskydd, hålla säkerhetsavståndet och iaktta god handhygien, så att det inte kommer fler fall, säger skoldirektör Kari Nummela.

– Eftersom ett stort antal personer exponerats i Variskan koulu vädjar vi utöver till dem som exponerats och satts i karantän även till alla andra elever och undervisningspersonalen i skolan att de skulle sätta sig i frivillig karantän. Dvs. att allt umgänge utanför hemmet bör undvikas. Om kontakter utanför hemmet inte kan undvikas, måste munskydd användas och säkerhetsavståndet hållas, påminner Vasa stads ansvariga överläkare för smittsamma sjukdomar Heikki Kaukoranta.

Redan vid lindriga symtom på luftvägsinfektion, t.ex. hosta, snuva, feber eller halsont, ska man omedelbart ta ett coronatest. Även Variskan koulus gymnastiksal stängs fram till trettondagen. I fråga om övriga skolors gymnastiksalar beslutas om mer detaljerade riktlinjer på måndag.

Viktigt att fortsätta använda munskydd

– Vi vill ännu påminna alla Vasabor om att det nu är väldigt viktigt att ännu orka använda munskydd, hålla säkerhetsavståndet och iaktta god handhygien. Genom att ta hand om oss själva tar vi också hand om andra. Vi vädjar i synnerhet till ungdomarna, eftersom användningen av munskydd har minskat oroväckande i skolorna med åk 7-9. Vi fick alla tillsammans ner coronafallen på hösten, så nu ska vi inte låta smittkurvan bli högre än så här, önskar stadsdirektör Tomas Häyry.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad pågår som bäst en gemensam kampanj för alla elever i åk 7-9. Syftet med kampanjen är att uppmuntra eleverna att använda munskydd genom att utmana dem att på sociala medier berätta för vems skull de använder munskydd. I kampanjen väcks ansvaret för ungdomarnas egna närstående –föräldrar, mor- och farföräldrar och personer som hör till riskgruppen, vilka finns i alla åldersgrupper.