Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Cykelbron över Alskatvägen lyser grönt som en del av det globala evenemanget Light Up For Mito

Publicerad: 24.9.2021

Vasa stad deltar i det globala belysningsevenemanget Light Up For Mito 25–26.9.2021 genom att belysa gång- och cykelbron över Alskatvägen med grönt ljus, temafärgen för mitokondriella sjukdomar.

Under tidigare år har bland annat Colosseum i Rom, Niagarafallen i Nordamerika och Näsinneula i Tammerfors belysts med grönt ljus. I år är målet att belysa över 40 objekt enbart i Finland.

Mitokondrier är cellens energikraftverk och de mitokondriella sjukdomarna är ärftliga, sällsynta och progressiva tillstånd som yttrar sig på många olika sätt. De drabbade lider av bland annat problem med energiproduktionen och ämnesomsättningen, av muskelsjukdomar, diabetes, syn- och hörselskador, leverproblem, hjärtsjukdomar och epilepsi.

Mitokondriella sjukdomar är progressiva, de invalidiserar och förstör arbetsförmågan och saknar tills vidare en botande behandling. I Finland finns det cirka 1 000 patienter som diagnostiserats med en mitokondriell sjukdom.

De mitokondriella sjukdomarna är dåligt kända. Därför saknar många drabbade en diagnos men också hjälp och stöd. Mitokondrioföreningen rf är en riksomfattande patientförening som stöder de insjuknade och arbetar för att sprida kunskap om sjukdomarna.

Mer information finns på Mitokondrioföreningen rf:s kanaler i Facebook och Instagram samt på föreningens webbplats. Bilder på de belysta objekten delas i sociala medier med hashtaggen #lightupformito