Förbigå menyn
Kyrkoesplanaden

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Cykellederna invid Kyrkoesplanaden klara

Publicerad: 2.12.2019

Vasa fick 238 230 euro i investeringsstöd av staten för byggandet av nya cykelleder invid Kyrkoesplanaden. De separata cykellederna förbättrar säkerheten och gör det smidigare att ta sig fram.

Cykellederna invid Kyrkoesplanaden är nu färdiga och nya trafikregleringar är i bruk.

– Förra veckan togs nya program i användning i trafikljusen och nästa år finslipas målningen på körbanan, berättar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

För att biltrafiken ska löpa smidigt lämnades två filer för gruppering invid korsningsområdena. Parkeringen invid gatan bibehölls på området.

Beredskap för vinterunderhållet finns

Enligt underhållschef Timo Rajala har strävan varit att lederna ska ha en sådan bredd att behoven i fråga om underhållet beaktas.

– Vi är medvetna om att det blir en utmaning med underhållet ifall det kommer mycket snö. Det måste satsas mera på det här än på underhållet av en esplanadled med normal bredd. Det här är en ny typ av objekt i Vasa men med erfarenhet kommer också vi småningom fram till den bästa praxisen, säger Rajala.

Önskemål från invånare att cykellederna i centrum utvecklas

På Kyrkoesplanaden rör sig bland annat många skolelever och cykeltrafiken är livlig.

– Cykelvägarna förbättrar betydligt säkerheten för alla som rör sig på gatan och gör det smidigare att ta sig fram där när ett skilt utrymme är reserverat för cyklisterna och cyklisterna rör sig i samma riktning som bilisterna, säger Gröndahl.

Vasabor har önskat att cyklingen ska utvecklas i centrum. I en enkät om cykelvägar hösten 2018 var Kyrkoesplanaden den näst populäraste platsen för en ny cykelväg.

Åtgärderna i Vasa är framstegsvänliga på riksnivå

Sammanlagt 67 ansökningar kom in i ansökningsomgången som gällde statligt investeringsstöd för projekt och av dem valdes 15 ut som fick stöd. Med hjälp av transport- och kommunikationsverkets samt trafikledsverkets investeringsprogram understöds förbättring av förhållandena för gång- och cykeltrafiken i städer och kommuner.

– Resultatet var verkligt bra för Vasas del. Åtgärderna i Vasa ansågs vara framstegsvänliga på riksnivå och vi fick hela det belopp som vi hade ansökt om, berättar Gröndahl.

Staden satsar ca 240 000 euro egna pengar i projektet.

Projektet är i linje med stadens strategi och energi- och klimatprogram, där ett mål är att främja cykel- och gångtrafiken i Vasa.