Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Cykelvägen på Vasklot är färdig – den nya rutten underlättar i synnerhet cykling till och från jobbet

Publicerad: 26.11.2020

Den nya cykelvägen tvärs genom skogen på Vasklot togs i bruk förrförra veckan. Arbetspendlingen kommer att öka avsevärt på området inom de närmaste åren och den nya cykelvägen ska uppmuntra till cykling i synnerhet på sträckan mellan centrum och Vasklot.

Cykelvägen löper från korsningen av Uddnäsvägen och Blå vägen genom skogen till Karlavägen. Vägen är uppdelad i två fält – det ena för cyklister och det andra för fotgängare.

– Den nya cykelvägen erbjuder en snabbare och trivsammare förbindelse än tidigare mellan centrum och Vasklot. Vi hoppas att allt flera arbetstagare och invånare på området i framtiden väljer att ta cykeln i stället för bilen, säger Tomi Kaunismäki, trafikplanerare vid Vasa stad.

Den nya cykelvägen och förbättringen av Uddnäsvägens korsning ökar också säkerheten för cyklister och fotgängare.

– Vasklot har bland annat mycket tung trafik längs den livligt trafikerade Reinsgatan. Säkerheten förbättras när fotgängar- och cykeltrafiken skiljs åt från den övriga trafiken. Skogen på Vasklot är dessutom en bra miljö för gymnastiklektioner och den nya cykelvägen förbättrar trafiksäkerheten också för skoleleverna, konstaterar Kaunismäki.

Förhoppningen är att flera ska välja cykeln

Arbetspendlingen till och från Vasklot kommer att öka avsevärt när Wärtsiläs nya logistikcenter blir färdigt. Wärtsilä är den största privata arbetsgivaren i Vasaregionen och uppskattningsvis 1 600 arbetstagare flyttar till de nya lokalerna före slutet av 2022.

Utvecklingen av området kan också locka andra företag till Vasklot, vilket ökar trafikmängderna ytterligare. Förhoppningsvis kommer den nya cykelvägen även att underlätta arbetspendlingen.

– Vid planeringen satsade vi på en snabb cykelvägsförbindelse. Tanken var att cykeln skulle vara ett helt konkurrenskraftigt alternativ till bilen i synnerhet på sträckan mellan centrum och Vasklot, konstaterar Kaunismäki.

– Det är viktigt att främja cykelintresset också med tanke på framkomlighet. Trafiken kan stocka sig till exempel i korsningen av Vasaesplanaden och Skolhusgatan om det är många som väljer att ta bilen till sin arbetsplats på Vasklot. Tack vare den nya cykelvägen har vi bra möjligheter att påverka människors val av färdsätt och minska mängden biltrafik.

Cykelvägen medför ändringar också i de övriga trafikarrangemangen på området. Månviksgatan stängs helt för biltrafik på avsnittet mellan Karlavägen och Reinsgatan. Karlavägen i sin tur omvandlas delvis till en gårdsgata, där fordon kör på fotgängarnas villkor.