Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Pyöräily lapsi kyydissä

Artikelkategorier: Nyheter

De första enkelriktade cykelfilerna i Vasa byggs invid Kyrkoesplanaden

Vasa har fått 238 230 euro i statligt investeringsstöd för byggandet av nya cykelfiler invid Kyrkoesplanaden. De första enkelriktade cykelfilerna som byggs i Vasa i år förbättrar säkerheten för alla som rör sig på gatan och gör det smidigare att ta sig fram.

Byggandet av cykelfilerna startar i juni och arbetena beräknas bli klara i oktober 2019.

– Byggarbetena påverkar tillfälligt trafikregleringarna på Kyrkoesplanaden. Närmare information om avvikande trafikregleringar ges innan arbetena inleds, berättar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

Byggarbetena genomförs turvis på esplanadens båda sidor och samtidigt infodras vattenledningen under gatan. Cykelfilerna byggs mellan Hovrättsesplanaden och Museigatan. Bland annat en hel del skolelever rör sig på området och också cykeltrafiken där är redan nu livlig.

– Cykelvägarna förbättrar betydligt säkerheten för alla dem som rör sig på vägen och det blir smidigare att ta sig fram där när ett skilt utrymme är reserverat för cyklisterna och cyklisterna rör sig i samma riktning som bilisterna, beskriver Kaunismäki.

Invånarna önskar att cykellederna utvecklas

För cykelfilerna reserveras en av körfilerna i bägge riktningarna på Kyrkoesplanaden. I korsningsområdena lämnas grupperingsfiler för att undvika att det bildas flaskhalsar. Även parkeringen invid gatan bibehålls på området.

– Med hänsyn till trafikmängderna räcker det med en körfil i bägge riktningarna. På Skolhusgatan som har två filer kör ca 8 700 fordon per dygn medan motsvarande mängd på Kyrkoesplanaden som har fyra filer är 5 800, berättar Gröndahl.

Vasaborna har önskat att cyklingen ska utvecklas i centrum. I en enkät om cykelvägar hösten 2018 var Kyrkoesplanaden den näst populäraste platsen för en ny cykelväg.

Åtgärderna i Vasa är framstegsvänliga på riksnivå

Sammanlagt 67 ansökningar kom in i ansökningen av statligt investeringsstöd för projekt och av dem valdes 15 ut som fick stöd. Med hjälp av kommunikationsverkets och trafikledsverkets investeringsprogram understöds förbättring av förhållandena för gång- och cykeltrafik i städer och kommuner.

– Resultatet var verkligt bra för Vasas del. Åtgärderna i Vasa ansågs vara framstegsvänliga på riksnivå och vi fick hela det belopp som vi hade ansökt om, berättar trafikplanerare Tomi Kaunismäki.

Staden satsar ca 240 000 euro egna pengar i projektet. Projektet är i linje med stadens strategi och energi- och klimatprogram, där ett mål är att främja cykel- och gångtrafiken i Vasa.

– De andra trafikformerna har ändå inte glömts bort. Exempelvis till förbättrandet av trafikregleringarna vid Alskatvägen använder staden ca 6,8 miljoner euro, påminner Kaunismäki.

Publicerad: 29.04.2019