Förbigå menyn

Information om coronaviruset

kokous

Artikelkategorier: Nyheter

Delta och påverka: Den omfattande enkäten utreder hurudana digitala färdigheter finländarna har

Som en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet görs den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter. Svar samlas in under mars månad.

Med hjälp av enkäten utreder man finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus eller på en pappersblankett. Pappersblanketter finns i Vasas huvudbibliotek, i medborgarinfo samt i samserviceenheten i Lillkyro.

Svar samlas in under mars månad. Resultaten av enkäten publiceras i slutet av maj.

Man kan svara på finska, svenska, engelska och samiska. Att svara på enkäten tar bara några minuter.

Enkäten riktar sig till alla finländare, oberoende av bakgrund, ålder eller kunskapsnivå.

Genom att delta hjälper ni oss att få viktig information om österbottningarnas digitala färdigheter.

Publicerad: 10.03.2020