Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Den 18 september är det hälsovårdarnas dag – de vårdar kommunbor från vaggan till graven

Publicerad: 17.9.2021

Hälsovårdarnas arbetsinsats för kommunbornas hälsa är verkligen omfattande och mångsidig. Var och en av oss har fått prata med en hälsovårdare, för de har en viktig roll när det gäller att främja kommunbornas hälsa och välmående från vaggan till graven. Hälsovårdare kan arbeta t.ex. vid mödrarådgivningen, barnrådgivningen, skol- och studenthälsovården samt inom den service som främjar seniorers hälsa.

Hälsovårdare är ett unikt, finskt yrke, som inte finns någon annanstans i världen. Det arbete som hälsovårdarna utför är ett betydelsefullt förebyggande arbete genom vilket folkhälsan och samhällsekonomin främjas. Yrket har utvecklats redan i hundra år för nationella behov.

– Hälsovårdarutbildningen ger vidsträckt sakkunskap och en god grund på vilken man kan utveckla sitt kunnande vidare. Hälsovårdarens arbete är mycket mångsidigt och i det ingår olika arbetsuppgifter som främjar hälsan, också sakkunniguppgifter. I arbetet framhävs ett självständigt och aktivt grepp samt förmåga att fatta beslut. Det är viktigt att påverka människors, gemenskapers och samhällets välbefinnande, säger Hanna-Mari Joutsen, som är både koordinator för hälsofrämjandet vid Vasa stad och medlem i styrelsen i Etelä-Pohjanmaan Terveydenhoitajayhdistys (Södra Österbottens Hälsovårdarförening).

Klienter från vaggan till graven

Det viktigaste i hälsovårdarens arbete är att göra klienten delaktig och stöda hen i att upprätthålla och främja sin hälsa. Hälsovårdarna möter i sitt arbete hela spektret av befolkningen från början av graviditeten till människans sista dagar i livet.

– Jag trivs verkligen bra i mitt arbete. Jag njuter av att arbetet är så mångsidigt, av människor i olika åldrar och olika livssituationer. Till största delen är klienterna redan bekanta, jag kan ha att göra med barn, ungdomar, föräldrar och till och med mor- och farföräldrar i samma familj, bekräftar hälsovårdare Riikka Saari, som har arbetat vid hälsostationen i Lillkyro och barnrådgivningen i Merikart sedan år 2004.

I sitt arbete sköter Saari utöver rådgivningsverksamheten också den icke-brådskande skötarmottagningen, där hon bl.a. gör årskontroller av långtidssjuka, hälsokontroller, körkorts- och uppbådskontroller, hörselundersökningar och sörjer för utdelningen av vårdförnödenheter.

– Hälsovårdaren vårdar hela människan. Hen koncentrerar sig på klientens resurser, letar vid behov efter stöd, går bredvid klienten såväl i den vanliga vardagen som vid eventuella kriser. Lösningar söker man efter tillsammans med klienten. Ibland gråter vi och ibland skrattar vi, säger Saari.

Riikka Saari

Hälsovårdarförbundets grundare Tyyne Luomas namnsdag

Tidpunkten för den nationella hälsovårdardagen den 18 september, då Tyyne har namnsdag, är ingen slump. Tyynes dag har redan i decennier firats av Hälsovårdarförbundets hälsovårdarföreningar runt om i Finland för att hedra landets första hälsovårdsråd Tyyne Luoma (1893-1970). Tyyne Luoma var en betydande utvecklare, utbildare och organisatör inom hälsosysterinstitutionen och folkhälsoarbetet samt grundare av Hälsovårdarförbundet.