Förbigå menyn
Emma Jääskeläinen
Årets unga konstnär 2022 Emma Jääskeläinen. Foto: Paavo Lehtonen.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Den första och den senaste Årets unga konstnär i Kuntsi museum för modern konst

Publicerad: 30.9.2022

Årets unga konstnär 2022 är Emma Jääskeläinen. Konstnären, som är känd för sina massiva stenskulpturer, gör konst som är mångfasetterad, materialmedveten och lekfull. Konstverken visas på Kuntsi museum för modern konst 1.10 2022–29.1 2023. Samtidigt visas Kristian Krokfors utställning Forever Young. Krokfors, som är född i Österbotten, valdes till den första Årets unga konstnär 1984.

Bildkonstnär Emma Jääskeläinen (f. 1988) är känd för sina massiva monumentala stenskulpturer i vilka hon använder klassiska bergarter som granit, marmor och travertin som hon uppdaterar till samtidskonst.

Jääskeläinen som utexaminerades från Bildkonstakademin 2018 inledde konststudierna med performanskonst varifrån det fysiska fortsatte mot tredimensionellt bildhuggeri. Den egna kroppens minnesspår och erfarenheter blir på ett mycket konkret sätt en del av det konstnärliga arbetet. För konstnären är moderskap ett aktuellt tema och celldelningen som skett i kroppen har överförts till konstverken likt bindningar mellan dem. Att bearbeta monumentala stenverk är långsamt arbete som kan pågå i många år. Processliknande arbete är särskilt kännetecknande för konstnären.

Som konstnär undviker Jääskeläinen överdriven allvarlighet i sina verk genom att också välja material som överraskar. Fåror, spår, skuggor och massans vikt kommer fram även i verk utförda i flera material. Ull av finullsfår, glas, en ring, chiliskida, syntetfiberpäls eller keps är material som konstnären använder. Monumentalskulptur som ryms i fickan avspeglar bra hur Jääskeläinen leker med skalan. I sin skala använder hon t.ex. ord som gripbar, krambar och omöjlig.

Kroppslighet är en viktig tematisk utgångspunkt i Jääskeläinens konst. Hanteringen av massor är fysiskt och dialogen mellan konstnären och materialet får konkret form utan att känsligheten glöms bort. Det är genom rörelse och närvaro, bearbetning av massa och volym som konstnärens intuitiva upplevelse överförs för att sedan betraktas och upplevas gemensamt.

Utställningen har producerats av Tammerfors konstmuseum, där den har visats sommaren 2022. Under hösten utställningen visas i Vasa, på Kuntsi museum för modern konst 1.10.2022–29.1.2023. Det riksomfattande Årets unga konstnär-evenemanget kom till år 1984 på initiativ av föreningen Tampereen Nuorkauppakamari. Syftet med evenemanget är att skapa diskussion och främja samtidskonstens synlighet. Med priset vill man stöda internationellt intressanta finländska konstnärer under 35 år.

Kristian Krokfors – den första Årets unga konstnär

Kristian Krokfors född 1952 i Ylistaro i Österbotten valdes till den allra första Årets unga konstnär 1984 och i samband med detta öppnades en utställning i Tammerfors konstmuseum i början av 1985. Genom utställningen Forever Young firas Krokfors långa karriär. I utställningen ingår målningar, monotypier och grafik. En del av verken visades redan i den första Årets unga konstnär-utställningen.

Evenemanget Årets unga konstnär fick år 1985 mycket uppmärksamhet. Det förbättrade Tammerfors stads rykte som konststad och inledde en lång tradition av att lyfta fram unga konstnärer. Hittills har sammanlagt 60 personer utsetts till Årets unga konstnär och stipendiater.

Krokfors hör till de konstnärer som finslipar sin framställning mot allt större perfektion genom att koncentrera sig på ett visst avgränsat tema. Under årens lopp har också nya bildteman vid sidan om byggnader, träd, koner, ballonger och andra noggrant och systematiskt komponerade bildelement från början av karriären tillkommit men grundelementen har bibehållits. En central del i Forever Young-utställningen utgörs av en grupp av verk från åren 2018−2022, vilka föreställer badbollar i bassäng.

Krokfors verk är samtidigt välkända och främmande, verkliga och overkliga. Temat i dem är föreställande, men abstraherat. Föremålet i verket är konkret men påminner om oändlighet. Verken lockar till att begrunda varandets karaktär. Det är uttryckligen frågan om att tolka världen och dess sanningar, som konsthistorikern Tomi Moisio skriver i boken som ges ut i samband med utställningen.

Krokfors har deltagit i flera samutställningar i Finland och utomlands samt regelbundet hållit separatutställningar till exempel i England där han efter Konstindustriella högskolan studerade fyra år. Konstnärens verk finns i privata samlingar och till exempel i Museet för nutidskonst Kiasmas, Helsingfors och Tammerfors konstmuseers samt Vasa stads museers samlingar.