Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Två gymnaster från Vasa-flickorna

Artikelkategorier: Nyheter

Den nya utställningen i Vasa konsthall berättar om idrottsrådet Peppi Häggbloms livsverk

Fotoutställningen Livet är som en vågrörelse, som öppnas i Vasa konsthall 5.10, berättar om gymnastiken som idrottsrådet Peppi Häggbloms (1938–2016) livsverk. Utöver fotografier finns på utställningen minnen som är förknippade med Vasas gymnastikhistoria. Utställningen visas fram till 17.11.2019.

Utställningen består av gymnastikbilder som tagits åren 1979–2019 samt av bilder under Peppi Häggbloms karriär. Utställningens teman behandlar bl.a. uppvisningsprogram, tävlingsverksamhet, gymnastikens massevenemang och skolgymnastik.

Utställningens innehåll har producerats av en utställningsarbetsgrupp vid Vasa-flickorna bestående av Kira Genas, Riitta Malkamäki, Pauliina Raikio och Mari Silvennoinen.

På utställningen finns förutom fotografier levande bild och rörelse, gymnastikdräkter och andra minnen såsom en autentisk koreografiplan samt dikter som har inspirerat till gymnastikarrangemang.

På utställningen kan man också se en video över gymnastikuppvisningen Hyvästijättö, som har filmats 25.6.2018 i Setterbergs park utanför Peppi Häggbloms hem den dag då det hade gått 80 år sedan Häggblom föddes.

Häggblom, som grundat den nu 40-åriga idrottsföreningen Gymnastikklubben Vasa-flickorna rf, gjorde utöver sin karriär som gymnastiklärare ett stort arbete för den finska kvinnliga gymnastiken. Peppi och Peppis flickor var ett fenomen under sin tid som ambassadörer för damgymnastiken och Vasa-flickorna gav sin hemstad riksomfattande och internationell synlighet genom sina gymnastikframgångar.

www.vasastadsmuseer.fi

Publicerad: 04.10.2019