Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Man och skyffel

Artikelkategorier: Nyheter

Det nya gatuavsnittet på Karlavägen öppnas för trafik

Publicerad: 31.5.2021

På Karlavägen i Vasklot öppnas det nya gatuavsnittet till Reinsgatan för trafik från och med 1.6.2021. I fortsättningen åker man till Industrigatan och Frilundsvägen längs det nya gatuavsnittet.

Samtidigt stängs Industrigatan av på avsnittet mellan Karlavägen och Reinsgatan och på det anläggs en logistikkorridor till Wärtsilä Smart Technology Hub.

Av det nya gatuavsnittet öppnas nu endast körbanan. Gång- och cykelleden och andra gatukonstruktioner färdigställs fram till sommaren 2022. Mellan lederna anläggs också en bred grönzon med trädplanteringar.

I början av Karlavägen anläggs ett parkeringsområde med 31 platser, som ersätter de parkeringsplatser som utgår i området. Parkeringsområdet är avsett i synnerhet för dem som använder motionsspåret.

Från det nya gatuavsnittet finns det också en förbindelse till Månviksgatans område samt till fotbollsplanen.

Läge på kartan: