Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Det tidigare Opistotalos lokaler till konstutövare och kulturaktörer

Publicerad: 21.3.2023

Man vill hyra ut lokalerna i det tidigare Opistotalo invid viadukten till olika aktörer som arbetsrum och övnings- och föreställningslokaler. I början av året redde man ut om kasernområdets kulturaktörer var intresserade av detta. Det finns möjlighet att komma och bekanta sig med lokalerna torsdagen den 30 mars 2023 kl. 14–16.

Man har sökt efter nya lokallösningar för kasernområdets kulturaktörer för att verksamheten ska kunna fortsätta, men även för andra kulturaktörer inom det fria fältet. För närvarande hyr Vasa stad ut kasernbyggnad nr 13, som ska övergå till småbarnspedagogiken, till kulturaktörer och konstnärer. Hyresverksamheten avslutas i slutet av år 2023.

Som ett beaktansvärt alternativ har man lyft fram det tidigare Opistotalo invid viadukten.

– Opistotalo har mycket potential för kulturverksamheten och kulturaktörerna. Dessutom har byggnaden renoverats under de senaste 10 åren, så den är i skick. Vi har klarlagt aktörernas intresse och gjort upp planer för hur lokalerna på bästa möjliga sätt kunde tas i bruk som konstnärers arbetsrum och som övnings- och föreställningslokaler, säger Vasa stads kulturchef Jenni Niemi.

Anmäl dig till besöket!

Man kan komma och bekanta sig med lokalerna torsdagen den 30 mars 2023 kl. 14–16. Anmäl dig till besöket via e-post till: jenni.niemi@vasa.fi.

− Även olika föreningar och sammanslutningar är välkomna, fortsätter Niemi.

Efter det pågående kartläggningsarbetet kommer ett separat beslut att fattas om Opistotalos användning.