Förbigå menyn
Ilona Harima, Hamsa (detalj). Foto: Noora Lehtovuori

Artikelkategorier: Nyheter

En omfattande konst- och kulturhistorisk utställning på Tikanojas konsthem belyser uppfattningarna om österländsk andlighet och mystik

Publicerad: 17.5.2024

Uppdaterad: 22.5.2024

Den utställning som öppnas på Tikanojas konsthem i sommar belyser uppfattningarna om österländsk andlighet i konsten i Finland från 1800-talet till i dag genom kulturhistoriska föremål och nästan hundra verk. På utställningen presenteras flera verk av vasabördiga Ilona Harima, av vilka en del visas offentligt för första gången.

Föreställningar om det mystiska österlandet och om österländsk andlighet har producerats och upprepats i västerländsk kultur under seklernas gång. Exempelvis yoga, meditation, österländsk dans eller österländska religioner har varit inspirationskällor för flera konstnärer. Den utställning som visas på Tikanojas konsthem presenterar temat med hjälp av kulturhistoriska föremål och närmare hundra verk inom konsten i Finland från 1800-talet framåt.

Utställningen grundar sig på Nina Kokkinens forskningsprojekt. Hon är forskardoktor vid Donner-institutet. Hon har rett ut konstnärernas intresse för österländsk andlighet, till vilken utöver buddhismen, hinduismen och uppfattningar som generellt anknyter till asiatisk kultur också ett starkt inslag av esoterisk andlighet är kopplad.

– Mången diskussion i anslutning till österländsk andlighet anknöt också i Finland till teosofin, som konstnärerna blev intresserade av redan under slutet av 1800-talet, berättar Kokkinen, vars forskningsarbete tidigare också har föranlett flera utställningsprojekt.

Genuin vilja att förstå

På Tikanojas konsthem ses verk av Ilona Harima, som är en betydande konstnär med tanke på österländsk andlighet. En del av verken ingår i Tikanojas konstsamling. Harima var en teosof, samfrimurare och hon hörde också till de grundande medlemmarna i Finlands första buddhistiska förening. Harima målade österländska miniatyrer från och med 1930-talet och utnyttjade i dem bland annat buddhistiska bilder från Tibet.

Utställningen presenterar också Akseli Gallen-Kallelas konst samt föremål som han samlade på sina resor. I kolonialismens skugga medfördes många exotiska föremål till Europa och de blev ofta en del av museernas samlingar eller inredning i ateljéer. Utställningen avspeglar problematiken kring uppfattningarna i anslutning till den österländska andligheten, men också konstnärernas genuina vilja att förstå och lära sig om andra kulturer.

Under den senaste tiden har den österländska andligheten blivit en del av populärkulturen och nyandlighetens brokiga landskap. Den lever i människors sinne som en längtan efter estetik, eskapism och en vilja att granska livet ur ett andligt perspektiv. Med i utställningen finns också verk av dagens konstnärer, såsom Outi HeiskanenJ.O. Mallander och Silja Rantanen, och de öser ur österländska traditioner och filosofier – och erbjuder synpunkter på andlig tillväxt samt befrielse från sinnets bojor.

Sällsynta fynd genom kartläggning av verk

Inför utställningen har det gjorts en riksomfattande kartläggning av verk i synnerhet gällande verk av kvinnliga konstnärer med kopplingar till Vasa. Utöver Ilona Harima har verk av Eva Bremer, Meri Genetz och Lyyli Visanti kartlagts. De verk som har lyfts fram i offentliga och privata samlingar och informationen om dem kommer också att utnyttjas i den fortsatta forskningen.

-Vi har hittat sällsynta verk, som inte tidigare har visats på utställningar, och fått en något bättre uppfattning om dessa fyra kvinnliga konstnärers produktion, berättar amanuens Noora Lehtovuori på Vasas museer.

Bland annat ett porträtt som Eva Bremer har målat av den persiskbördiga dansaren Enayet Hanoum hittades genom forskningsprojektet. Kokkinen identifierade som samma dansare som den som Eemu Myntti har målat flera porträtt av. Verk av honom ingår i Tikanojas samling. I utställningen finns också Bremers verk Morgongymnastik som ingår i museets samling och som på ett fint sätt åskådliggör den nära kontakten mellan österländsk dans och yoga i början av 1900-talet.

Konstnärerna representerade i utställningen är: Pekka Airaksinen, Eva Bremer, Carolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Meri Genetz, Ilona Harima, Outi Heiskanen, Ester Helenius, Rudolf Koivu, Inari Krohn, J.O. Mallander, Eemu Myntti, Ahti Lavonen, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Silja Rantanen, Venny Soldan-Brofeldt, Per Stenius, Carl-Erik Ström, Lyyli Visanti, Hannu Väisänen och Jan Kenneth Weckman. Vidare visas föremål på utställningen, såsom österländska krukor och storskaliga persiska verk ur Tikanojas samling.

Utställningen Österländsk andlighet visas 18.5–27.10.2024 på Tikanojas konsthem. Utställningen har producerats av Vasas museer och med arbetsgruppen Nina Kokkinen, Noora Lehtovuori och Maaria Salo. Utställningen innehåller flera lån från konstmuseer samt privata samlingar, som sällan visas.