Förbigå menyn
Den äldre skolbyggnaden, som färdigställdes 1990, syns genom den nya delens fönster. Byggnaderna är genom övergångsdelen direkt anslutna med varandra.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu inledde sin verksamhet i nya, fina lokaler

Publicerad: 29.9.2022

Variskan yhtenäiskoulu inledde sin verksamhet i augusti, när en tillbyggnad för årskurserna 1–6 färdigställdes i anslutning till den tidigare skolan Variskan koulu för årskurserna 7–9. Nu finns årskurserna 1–9 i samma byggnad, och samexistensen har fungerat smidigt.

I den nya enhetsskolan går nu eleverna i den tidigare skolan Vanhan Vaasan alakoulu för årskurserna 1–6 samt Variskan koulus årskurser 7–9. Årskurserna 1–6 var under fyra år evakuerade till skolbyggnaden i Brändö, dit man åkte med buss.

– Det är roligt att kunna cykla till skolan nu och inte behöva vänta på bussen, tycker sjätteklassaren Asanda Aroranta.

Eleverna tyckte att det var trevligt att komma till de nya lokalerna.

– Först kändes det inte ens alls som någon skola, men sen när det började komma läxor så kändes det igen som en skola, beskriver Roope Hintsa.

Gemensam matsal, skilda gårdsplaner

I den nya enhetsskolan finns sammanlagt 565 elever och undervisningspersonalen uppgår till 72 personer. Den tillbyggnad som blev färdig i somras är ansluten med en övergångsdel direkt till den äldre skolbyggnaden som färdigställdes år 1990.

Årskurserna 1–6 finns i den nya flygeln och årskurserna 7–9 i den äldre delen. Personalens och elevvårdens lokaler finns i övergångsdelen.

– En av undervisningslokalerna för årskurserna 7–9 finns på den nya sidan, och även den nya gymnastiksalen kan vid behov användas av årskurserna 7–9. I matsalen samsas stora som små, och bra har det gått, berättar rektor Päivi Kaarniemi.

Gårdsområdena har nu delats in så att årskurserna 1–6 har sin egen in- och utgång samt gårdsplan på tillbyggnadens sida.

Enligt klass 6B är det bästa med den nya skolan bland annat den fina skolgården och matsalen.

– Spindelgungan på gården är rolig och det att de större eleverna finns på samma ställe, berättar Eemeli Pitkäkangas.

Smågruppsutrymmen och god ljudisolering

I de nya lokalerna för årskurserna 1–6 finns gott om mångformiga lärmiljöer.

– I praktiken finns smågruppsutrymmen mellan klasserna eller så kan klassrummen till exempel förenas med hjälp av en öppningsbar mellanvägg. Även i korridorerna och hallutrymmena finns olika platser som är lämpliga för smågruppsarbete. Vid planeringen av lokalerna har man varit mycket uppmärksam på personalens åsikter och önskemål, säger Kaarniemi.

Rektor Kaarniemi berömmer den nya byggnadens ljudisolering och –miljö. I varje klass finns också interaktiva skrivtavlor.

Den nya gymnastiksalen är också i användning om kvällarna, så vid Variska finns det nu två gymnastiksalar som till exempel idrottsföreningar kan boka.

Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu

  • Byggprojektet för Variskan yhtenäiskoulu inleddes 2021.
  • Kostnader ca 9,7 miljoner euro.
  • Enhetsskolans tillbyggnad har planerats av UKI Arkkitehdit Oy.
  • Den äldre delen färdigställdes år 1990, planerare var stadsarkitekt Asko Halme.
  • Skolans namn, Variska, kommer från orden Vanha Vaasa, Ristinummi och Kappelinmäki.
6B-klassen i Variskan yhtenäiskoulu
För årskurserna 1–6 finns en egen, separat gårdsplan.