Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Felparkerade bilar äventyrar säkerheten vid Fiskstranden 

Publicerad: 30.6.2020

Fiskstranden är en byggarbetsplats där felparkerade bilar utgör en stor risk för säkerheten. För att situationen ska kunna åtgärdas utökas parkeringsplatserna vid Strandgatan, och parkering på de förbjudna områdena bötfälls. Trafikmärkena ändras så att de stämmer överens med den nya regleringen. 

Kommunteknikdirektör Jukka Talvi är glad över att Fiskstranden som ska förnyas är så populär.
– Till området kommer man också längre ifrån, och då vill man parkera bilen så nära målet som möjligt. Samtidigt är situationen med felparkerade bilar oroande. Vi har förlorat kontrollen över parkerings-situationen. Just nu är stranden en byggarbetsplats, och de felparkerade bilarna måste fås bort med tanke på säkerheten, säger Talvi.

Vid Fiskstranden är parkering tillåten endast på de platser som har märkts ut för parkering. I övrigt är parkering förbjuden i området.

För att situationen ska kunna åtgärdas utökas parkeringsplatserna längs Strandgatan. På Strandgatan tillåts parkering också på strandsidan under den snöfria tiden. Under vintern kräver gatuunderhållet mera utrymme. På Fiskstranden sätts områdesparkeringsförbud ut i varje färdriktning, och märkena förses med klargörande tilläggsskyltar. För felparkerade bilar blir det böter.

Vid renoveringen av Fiskstranden kommer den nuvarande sjösättningsplatsen att tas ur bruk. Den närmaste sjösättningsplatsen medan byggarbetena pågår finns på Smulterö. I höst tas en ny sjösättningsplats i bruk på Fiskstranden på andra sidan om fängelset.

Genom parken går en tillfällig körrutt på grund av byggarbetsplatsen. Den kommer att återställas som park när byggarbetena är klara.