Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Flyttbara hastighetstavlor dyker upp i gatubilden i Vasa

Publicerad: 24.1.2022

I Vasa tas under denna vecka i bruk tre flyttbara hastighetstavlor. Tavlorna placeras i första hand på sådana platser där höga hastigheter orsakar en känsla av otrygghet, såsom nära daghem, skolor och lekplaner.

Hastighetstavlan mäter med radar fordonets hastighet och visar den för föraren som en symbol eller som hastighet på tavlan. Med hastighetstavlan försöker man lugna ner körhastigheterna och förbättra trafiksäkerheten. Med hastighetstavlorna kan man sänka medelhastigheten på tätortsområdet med 3-4 km/h.

– Tavlorna har särskilt stor lugnande effekt på grova överhastigheter. Detta igen har en betydande inverkan på risken för trafikolyckor och på hur allvarlig en eventuell olycka blir i synnerhet om den andra parten i olyckan är en cyklist eller fotgängare, säger planeringsingenjör Keijo Saarenmaa vid Kommuntekniken.

De tavlor som skaffas till Vasa är flyttbara, dvs. de kan snabbt flyttas till en plats där problem redan har konstaterats eller misstänks. Principen är att hastighetstavlan ska finnas på samma plats i maximalt två veckor åt gången.

– Orsaken är bl.a. att tavlornas inverkan på körhastigheterna börjar förlora något av sin effekt, om en tavla står på samma plats en lång tid, konstaterar Saarenmaa.

Kommunteknikens trafikplanering beaktar responsen från invånarna vid placeringen av hastighetstavlorna. De platser som prioriteras är gatuetapper i närheten av specialverksamheter, såsom daghem, skolor och lekplaner samt livliga övergångsställen där höga körhastigheter orsakar en känsla av otrygghet.

– Vid val och prioritering av placeringsplatser utnyttjar vi olycksstatistikerna samt den trafikmätningsinformation som samlats in under mera än tio år gällande gatunätets trafikmängder och körhastigheter, förklarar Saarenmaa.

Informationen om körhastigheterna sparas i hastighetstavlorna, och då kan insamlade data utnyttjas vid trafikplaneringen och i samarbetet med polisen.