Förbigå menyn

Merenkurkun koulu

Merenkurkun koulu är en finskspråkig skola med undervisning för årskurserna 7-9.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt