Förbigå menyn
Venelaiturit ylhäältä

Artikelkategorier: Nyheter

För stadsstyrelsen i Vasa föreslås: besparingar på nästan 7 miljoner i de verksamheter som lyder under den

Publicerad: 4.4.2024

Vasa stads program för balansering av ekonomin för åren 2024–2027 inverkar också på stadsstyrelsens och dess underlydande resultatområdens verksamhet. Stadsstyrelsen i Vasa behandlar dessa besparingar vid sitt sammanträde 8.4.2024. Totalt föreslås besparingar på 6 956 500 euro.

Vasa stad har påbörjat ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet är att inom stadens verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40–50 miljoner euro under åren 2024–2027. Sparkravet beror till stor del på kommunekonomins allmänt försvagade läge till följd av minskade skatteintäkter och statsandelar, och detta gäller även för många andra kommuner i Finland.

– Besparingar letas det efter på varje sektor och resultatområde, också de verksamheter som lyder under stadsstyrelsen, säger ekonomi- och strategidirektör Cecilia Raunio.

Besparingar i bland annat representationsutgifter och understöd

Bland de verksamheter som lyder under stadsstyrelsen föreslås besparingar åren 2024–2027 bland annat i olika understöd som staden beviljar 482 400 euro, representationsutgifter 80 000 euro, olika andelar 533 400 euro och anordningskostnader för elever 489 600 euro.

Inom koncernförvaltningen sparas det på personalutgifter och upphandling

På koncernförvaltningssektorn föreslås besparingar bland annat i projektverksamheten, datakommunikationstjänster, genom förutseende personalplanering, granskning av posttjänsterna, minskning av personalutbildningarna, minskade inköp av tjänster och granskning av låneportföljen.

Balanseringsprogrammet för resultatområdet Välfärdsservicen, 3 104 900 euro, har godkänts redan 14.3 i stadsstyrelsens välfärdssektion och balanseringsprogrammen för de resultatområden som lyder under Lillkyro områdesnämnd, totalt 88 000 euro, godkändes 22.2.2024 i Lillkyro områdesnämnd.

Ekonomin i balans år 2027

Det huvudsakliga syftet med stadens anpassningsplaner är att hitta bestående besparingar, få ekonomin i balans och skuldsättningen att avta. Besparingar måste göras för att stadens ekonomi ska vara i balans senast 2027.

Nämnderna behandlar balanseringsåtgärderna under mars, april och maj. Hela stadens balanseringsprogram behandlas i stadsstyrelsen 22.4, och det förs för beslutsfattande till stadsfullmäktige 29.4 före stadsstyrelsens beslut om budgetramen för år 2025.