Förbigå menyn
Björsinkallion louhoksen rikottu portti

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Förbjudet att vistas vid stenbrottet i Björsberget

Publicerad: 2.7.2019

Stenbrottet i Björsberget i Sundom ägs av staden. Under våren och försommaren har det förekommit skadegörelse i området och folk har vistats där olovligt. Det innebär en säkerhetsrisk att vistas på byggarbetsplatsen utan lov.

Kommunteknikens projekteringsenhet har under våren och försommaren reparerat stängslet och portarna. I det här skedet blir det nödvändigt att finansiera reparationen av stängslet med pengar som är avsedda för färdigställandet av bostadsområdets gator. Staden kommer att polisanmäla skadegörelsen.

På området finns en skylt med information om att obehörig vistelse på området är förbjuden. Att röra sig vid stenbrottet sker på egen risk.

Området ska i framtiden användas för rekreation

För närvarande används stenbrottet inte aktivt, utan det håller sakta på att fyllas med grundvatten och därför har området hägnats in. Det finns farliga stup och undervattensklippor som kan leda till farliga situationer.

I framtiden är det meningen att området ska användas för rekreation. I detaljplanen har stenbrottet märkts ut som vattenområde samt det kringliggande området som närrekreationsområde eller som område för idrotts- och rekreationsservice. I den norra delen av stenbrottet är det meningen att anlägga en badstrand.