Förbigå menyn
Foto: Jonna Karekivi.

Artikelkategorier: Nyheter

Föreslå ett nytt namn på det före detta Opistotalo: Namntävlingen är öppen 15–29.2.2024

Publicerad: 14.2.2024

Det före detta Opistotalo, som ligger invid Viadukten, har omvandlats till arbetslokaler för konstnärer och kulturaktörer. I och med det nya användningsändamålet får man föreslå ett nytt namn för byggnaden. Namntävlingen, som är öppen för alla, pågår 15-29.2.2024.

Från och med i höstas har ett tjugotal aktörer inom områdena bildkonst, musik, teater, film och dans varit verksamma i det före detta opistotalos lokaler. De har såväl arbetsrum som också tränings- och uppvisningslokaler till sitt förfogande.

Även om husets främsta syfte är att vara arbetslokal önskas det också evenemang med publik och att de olika konstformernas workshoppar och uppvisningar utökas.

-Intresset för arbetslokalerna har varit stort, men byggnaden är stor och det finns ännu lokaler att hyra, berättar kulturchef Jenni Niemi.

Även andra aktörer, såsom föreningar, har möjlighet att hyra lediga rum.

Nytt användningsändamål, nytt namn

-Det har kommit respons om det gamla namnet, att det lätt blandas ihop med medborgarinstitutet Almas lokaler. Nu är det ett bra ögonblick att påverka vad byggnaden ska heta, så att namnet passar till det nya användningsändamålet, säger Niemi.

Sitt namnförslag kan man sända senast 29.2 till Vasa stads kulturchef per epost på adressen jenni.niemi@vasa.fi. Bland dem som har deltagit i namntävlingen lottas det ut inträdesbiljetter till Vasa stads museer.

I den vita funkisbyggnaden, som stod klar år 1939, har det funnits olika slag av verksamheter under decenniernas lopp. Det av arkitekt Erkki Huttunen ritade huset var ursprungligen SOK:s affärshus fram till slutet av 1970-talet. Vasa stad köpte byggnaden år 1985 och den fick namnet Opistotalo år 1987, då Vaasan Työväenopisto (finska arbetarinstitutet) flyttade in i den. Samma år flyttade också Vasa landsarkiv in i huset. År 2016 flyttade institutets verksamhet till Rådhusgatan 33, och verksamheten är i dag känd under namnet Vasa medborgarinstitut Alma.