Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Förslag på ändringar i Liftis priser – målet är att klargöra och förenhetliga prissättningen

Publicerad: 24.5.2024

Man framför förslag på ändringar i Vasaregionens kollektivtrafik Liftis prissättning från och med 1.7.2024. Målet är att förenhetliga priserna och göra biljettköpet tydligare och mer kundvänligt. Kollektivtrafiknämnden behandlar ärendet vid sitt möte 29.5.2024.

För närvarande varierar priserna på Liftis enkelbiljetter beroende på betalningsalternativen.

Till exempel kostar en mobilbiljett i Waltti-appen 3,00 €, medan den billigaste biljetten kostar 1,33 € med ett resekort. Dessutom kan resan betalas med kontaktlös betalning (1,50 €), kontanter (2,00 €) eller via partnernas appar (1,50 – 3,00 €).

I ändringsförslaget förenhetligas priserna och från och med 1.7.2024 kostar en enkelresa för vuxna i zon A 1,70 € med alla andra betalningssätt utom kontanter. Biljettpriset vid kontantbetalning skulle framöver vara 2,20 €.

– Vi vill göra prissättningen ännu tydligare och mer kundvänlig. Efter ändringen kommer bussbiljetterna fortfarande att vara bland de billigaste i Finland, säger kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.

Utbudet utökas med en 90-dagars säsongsbiljett

I samband med ändringen utökas utbudet med en 90-dagars säsongsbiljett, vilket redan erbjuds i flera andra städer.

– Med 90-dagarsbiljetten vill vi uppmuntra till aktiv användning av kollektivtrafiken och minska antalet gånger man köper säsongsbiljetter, säger Backlund.

Bakom ändringen ligger också stadens åtgärder för att balansera ekonomin. Liftis mål är att öka antalet resor med 100 000 resor per år fram till år 2027. Genom att förenhetliga priserna strävar man efter en höjning av det genomsnittliga priset på en resa med cirka 0,2 €.

– De nuvarande priserna fastställdes i början av 2022, men därefter har kostnaderna för anordnandet av kollektivtrafiken stigit med cirka 15 %. Med tilläggsinkomsterna strävar vi efter att täcka de ökade kostnaderna för anordnandet, berättar Backlund.