Förbigå menyn
Försvarsmaktens parad

Artikelkategorier: Nyheter

Försvarsmaktens parad begränsar trafiken i centrum 24-25.2.

Publicerad: 16.2.2023

Försvarsmakten firar 105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst i Vasa 24–25.2.2023. På programmet står en jubileumsparad med paradmönstring, förbimarsch, materieluppvisning och en konsert. Paraden påverkar trafikarrangemangen i Vasa, parkeringsmöjligheterna och busstrafiken.

Poliser och militärpoliser finns på plats och kommer att dirigera fordonstrafiken. Vi rekommenderar att publiken anländer till platsen i god tid, innan paraden börjar.

Trafikbegränsningar:

 • Paradtruppernas marschrutt längs Bangatan – Handelsesplanaden – Salutorget är stängd för övrig trafik mellan klockan 11.00 och 11.45.
 • Paradtruppernas marschrutt från Salutorget – Storalånggatan – Vasaesplanaden (fram till Rådhusgatan) är stängd för övrig trafik mellan klockan 12.30 och 13.00. Dessutom är Vasklotbron fram till Tropiclandias korsning stängd för fordonstrafik mellan klockan 12.45 och 13.15.
 • Man kan inte köra in på Vasa salutorg mellan klockan 11.00 och 13.00.
 • Från Kyrkoesplanaden är det möjligt att svänga endast till höger till Vasaesplanaden i riktning mot Karleby mellan klockan 8.00 och 15.00. På detta vägavsnitt är ingen trafik tillåten mellan klockan 12.40 och 13.30.
 • Begränsningar gäller vid norra infarten till Torgparkeringen mellan klockan 11.15 och 11.45 och vid den södra infarten mellan klockan 12.30 och 13.00.
 • Paradtruppernas avstigningsområde ligger vid Bangatan vid huvudbiblioteket. Avsnittet mellan Bangatan, Storalånggatan och Museigatan används av Försvarsmakten mellan klockan 11.00 och 11.45.
 • Serviceområdet för paradtruppernas motoriserade avdelning ligger vid Sommarstigen på Vasklot framför Tropiclandia. Området används av Försvarsmakten från klockan 8.00 till 14.00.

Begränsade parkeringsmöjligheter:

 • Kasernfältet används av Försvarsmakten under tiden 24.2.2023 klockan 13.00 – 25.2.2023 klockan 13.00.
 • Parkeringsområdet på Bangatan, mellan huvudbiblioteket och Wärtsiläs maskinverstadsområde, används av Försvarsmakten 25.2.2023 mellan klockan 11.00 och 12.00.
 • Parkeringsplatserna vid Nedretorget är inte i bruk under tiden 24.2.2023 kl. 19.00 – 25.2.2023 kl. 13.00. Försvarsmakten märker ut områdena, där begränsningar gäller, med band.
 • Parkeringsplatserna på Vasaesplanaden är inte i bruk på avsnittet mellan Rådhusgatan och Skolgatan från 24.2.2023 kl. 20.00 till 25.2.2023 kl. 13.30. Försvarsmakten märker ut områdena, där begränsningar gäller, med band.

Busstrafiken:

 • Busslinjerna kör längs avvikande rutter i riktning mot centrum mellan klockan 12 och 13.
 • Linjerna 2,5, 6 och 30 kör längs en avvikande rutt efter Viadukten längs Stationsgatan – Fredsgatan till sin egen rutt.
 • Linjerna 7 och 8 kör direkt från Verkstadsgatan till Sandögatan. Under ifrågavarande timme kör bussarna inte via hållplatserna Berggatan 7 och Handelsesplanaden / Biblioteksgatan.

Avvikande rutter för busstrafiken:

Paraatin aikaiset poikkeusreitit kuvattuna karttapohjalla.