Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

FPA och Vasa stad öppnar ett gemensamt serviceställe

Publicerad: 17.6.2022

Folkpensionsanstalten (FPA) och Vasa stad öppnar ett gemensamt kundserviceställe i början av år 2023. Det nya servicestället svarar på kundernas önskemål: på det gemensamma servicestället får man många tjänster på ett och samma ställe.

FPA och Vasa stad öppnar ett gemensamt kundserviceställe dit åtminstone FPA:s kundservice, Vasa stads medborgarinfo och Welcome office kommer att flytta. Planeringen och renoveringen av de gemensamma utrymmena kommer att inledas snart. Det nya servicestället öppnas i början av nästa år i Ekgården, på adressen Teräsgränden 1.

I Västra Finland delar redan nästan 65 procent av FPA:s serviceställen gemensamma utrymmen med olika organisationer.

– Det här är ett steg mot den service kunderna önskar, där man får många olika tjänster på ett och samma serviceställe. På det nya stället kommer vi att ha kundbetjäning både med och utan tidsbokning, men kundservicen per telefon kommer fortfarande också att vara en viktig del av vår service, säger Tina Söderman, direktör för FPA:s västra kundserviceenhet.

Det nya kundservicestället ligger centralt och är lättillgängligt. Att utveckla kundservicen, rådgivningen och handledningen är ett av Vasa stads strategiska fokusområden.

– Vi ser fram emot att få dela utrymmen med FPA. På det här sättet kan vi betjäna våra gemensamma kunder ännu bättre, konstaterar Vasa stads förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola.

Mer information om det gemensamma kundservicestället kommer att ges hösten 2022.