Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Gång- och cykelbron i Dragnäsbäck valdes till årets byggmästararbete 2020

Publicerad: 13.10.2021

Gång- och cykelbron över Alskatvägen i Dragnäsbäck valdes till Vuoden rakennusmestarityö 2020 (Årets byggmästararbete). Det sällsynta erkännandet beviljades av Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n Vaasan piiri (Byggmästarna och –ingenjörerna YH RKL:s Vasakrets), till vilket hör cirka 600 sakkunniga inom byggbranschen i de tre österbottniska landskapen.

Ordföranden för RKL:s Vasakrets, som beviljade priset, pionjären inom brobyggande Raimo Vessonen anser att genomförandet av bron är exceptionellt lyckat.

– Man har lyckats åstadkomma en vacker och stilren form på bron, som kronas av imponerande räcken och en belysning som gör en stum av beundran. Det har säkert funnits många utmaningar i genomförandet av det krävande objektet, vilket ännu mera framhäver hur lyckat slutresultatet är, konstaterar Vessonen.

Årets byggmästararbete väljs inte varje år.

– Erkännandet beviljas då det finns skäl till det. Senaste valet i Vasa var Westenergys avfallshanteringsanläggning år 2012 och det senaste objektet inom infrastruktursektorn var Replotbron, så erkännandet är relativt sällsynt och värdesätts högt, berättar Vessonen.

Bron som finns vid Metviken och har formen av ett utdraget S har förtrollat invånarna sedan i höstas. Den nya bron förenar stadsdelarna i norr med Metvikens kvalitetskorridor för gång och cykling som ska byggas nästa år, vilket gör att utöver det ståtliga genomförandet har bron också en stor betydelse med tanke på gång- och cykelnätet samt trafiksäkerheten.

– Få byggobjekt har fått så här mycket positiv respons från invånarna. För det går ett stort tack till alla byggherrar, planerare och entreprenörer som varit med, säger Vasa stads byggnadschef Jan-Ove Ingo.

Vetokannaksen ylikulkukäytävään kiinnitetty palkintolaatta
Gång- och cykelbron i Dragnäsbäck fick en prisplakett vid en prisceremoni i fredags. En likadan plakett finns bl.a. på Replotbron.