Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Gösta Diehls omfattande och mångsidiga produktion på Kuntsi museum för modern konst

Publicerad: 19.11.2021

I Vasa hålls en omfattande utställning, där den ansedda finländska modernisten Gösta Diehls (1899-1964) hela produktion presenteras. Konstnärens mest centrala verk samt rariteter från privata samlingar har samlats ihop för första gången efter år 1966. Utställningen baserar sig på en omfattande forskning och en biografi som ges ut i anslutning till utställningen.

På Kuntsi museum för modern konst visas 20.11.2021–20.3.2022 den ansedda modernisten Gösta Diehls retrospektiva utställning, där den kända koloristkonstnärens hela produktion presenteras allt från tidiga arbeten från 1920-talet till verk från 1950- och 60-talen med den redan erkända konstnärens mästerliga kubistiska målningar.

Förutom anslående oljemålningar finns även akvareller och teckningar utställda. Helheten på mer än hundra verk visas på båda våningarna på Kuntsi museum för modern konst.

Mer än en kubist

Gösta Diehl är mest känd för den kubistiska kolorismen, men hans uttryck innehöll mycket mera: klassiska landskap, porträtt, expressiva experiment och informalism i den sena produktionen. Den konstnärliga karriären, som sträcker sig över fem olika årtionden, och dess olika skeden presenteras på utställningen.

-För utställningen gjordes en omfattande kartläggning av verken och med hjälp av den spårade vi verken och samlade in värdefull information om konstnärens totala produktion. Vi blev kontaktade under våren, sommaren och hösten och några verk som finns med på utställningen har valts ut genom det här, berättar tf amanuens Sonja Koivisto.

Diehls tidiga senimpressionistiska och nyklassicistiska uttryck utvecklades småningom efter kriget via expressionismen till den säregna färgstarka kubism som han idag är mest känd för.

Diehl hörde fr.o.m. år 1956 till konstnärsgruppen Prisma, som var företrädare för den internationella modernismen i Finland. En av konstnärsgruppen Prismas utställningar ordnades i Vasa år 1957 på Österbottens museum. På Kuntsi museum för modern konst visas i en utställningssal konstnärer som hörde till gruppen, vilka utöver Diehl var Yngve Bäck, Ragnar Ekelund, Torger Enckell, Unto Pusa, Sigrid Schauman och Sam Vanni.

Finländsk modernism presenteras

I och med Gösta Diehl-utställningen vill man på Kuntsi museum för modern konst lyfta fram också finländsk modernism, i enlighet med museets namn. I fortsättningen är det meningen att modernismen ska presenteras i form av olika utställningar. Gösta Diehl har äran att vara den första finländska modernisten som förs fram som en representant för en omfattande brytningstid inom bildkonsten.

Senast har Diehls verk varit utställda i sådan här omfattning på hans minnesutställning, som ordnades i Helsingfors konsthall år 1966. Utställningen är en storsatsning som Vasa stads museer har gjort som egen produktion.

-En så här omfattande retrospektiv utställning har inte setts på över femtio år. En viktigt grund för den är ett omfattande forskningsarbete och en biografi som gjorts om Gösta Diehl av Camilla Granbacka, berättar utställningschef Maaria Salo på Vasa stads museer.

Konsthistoriker och faktalitterära författare Camilla Granbackas forskning och biografin som ges ut, är den första omfattande levnadsteckningen om Gösta Diehl (Gösta Diehl: kubist, kolorist och kosmopolit 2021, Parvs Publishing).

Utställningen har producerats av Vasa stads museer och den visas på Kuntsis museum för modern konst 20.11.2021–20.3.2022.