Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Handelsesplanadens cirkulationsplats snart klar

Publicerad: 24.10.2019

Uppdaterad: 1.11.2019

De nya trafikarrangemangen vid Handelsesplanadens cirkulationsplats i ändan av motorvägen öppnas för fordonstrafik i månadsskiftet oktober-november. Gång- och cykelvägarna blir klara till 15.11.  

Från den nya cirkulationsplatsen finns anslutningar till Handelsesplanaden, motorvägen, Malmögatan och Sjukhusgatan. För fotgängar- och cykeltrafik finns en skild förbindelse under motorvägen mellan Strandlandsvägen och Sandviksparken.

– I början av november slutförs arbetena på slänterna och grönområdena på området och de kan tidvis begränsa eller störa även fordonstrafiken, berättar Vasa stads byggnadschef Jan-Ove Ingo.

I egen fil genom hela cirkulationsplatsen i en turborondell

Cirkulationsplatsen som nu blir klar är delvis en tvåfilig cirkulationsplats, d.v.s. en så kallad turborondell.
– I turborondeller styrs trafiken till en egen fil redan före cirkulationsplatsen och man kör i samma fil genom hela cirkulationsplatsen. Vid dirigeringen av trafiken används förutseende orienteringstavlor och informationstavlor ovanför körbanan, säger Ingo.

I turborondeller följs samma trafikregler som i vanliga cirkulationsplatser med en fil. Den som är på väg in i rondellen måste väja för trafiken i rondellen och väjningsplikten är angiven med trafikmärke. När man kör ut ur rondellen blinkar man till höger.

Skyltningen för trafiken till hamnen och Vasklot ändras

I och med att Handelsesplanadens cirkulationsplats blir klar, ändras skyltningen till hamnen och Vasklot. Från motorvägen till Vasklot dirigeras trafiken i fortsättningen via Handelsesplanaden, Korsholmsesplanaden och Skolhusgatan.

Första skedet av en mera omfattande förnyelse i Sandviken

De trafikregleringar som nu blir klara är första skedet av en mera omfattande helhet där gatunätet i Sandviken utvecklas. I framtiden kommer Sjukhusgatans och Sanmarksgatans anslutningsområde att utvecklas liksom även Strandlandsvägens och Malmögatans anslutningsområde. Cirkulationsplatser kommer att byggas vid de här två anslutningarna. Den exakta tidpunkten för genomförandet av dem klarnar senare.

I första skedet har i cirkulationsplatsen Sjukhusgatans anslutningsriktning kopplats till Sanmarksgatan via Bragegränden söder om simhallen. För närvarande är Bragegränden smal och Sjukhusgatan är anknuten till Bragegränden med en snäv kurva. – För dem som kör i riktning mot sjukhuset är det bra att förutse den snäva bågen och den avsmalnande gatan genom att sänka hastigheten, påminner Ingo.