Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Hannele Helinko från Vasa har valts till Årets hälsovårdare

Publicerad: 10.12.2019

Uppdaterad: 8.1.2020

Vasa stads hälsovårdare Hannele Helinko har valts till Årets hälsovårdare av Etelä-Pohjanmaan Terveydenhoitajayhdistys ry. Årets hälsovårdare offentliggjordes vid föreningens medlemskväll i Seinäjoki 4.12.2019. Föreningens styrelse beslutade om valet.

I motiveringarna till valet sägs det att Hannele Helinko till sin karaktär är anspråkslös, fastän hon har en gedigen yrkesskicklighet, som hon osjälviskt använder i sitt arbete för barnfamiljernas bästa. Helinko är omtyckt bland klienterna, som arbetskamrat och samarbetspart. Också arbetsgivaren uppskattar högt hennes arbetsinsats.

Erkänslan erhölls för ett mycket annorlunda hälsovårdararbete

– Att jag fick erkänsla kom som en fullständig överraskning. Jag blev helt förlägen men samtidigt otroligt lycklig. Jag har aldrig tänkt att valet kunde falla på mig, eftersom jag under så gott som hela min arbetskarriär har gjort ett annorlunda hälsovårdararbete, säger Hannele Helinko glatt.

Detta erkännande lyfter fram hur mångsidig hälsovårdarutbildningen är och hur många slag av arbeten utbildningen ger färdigheter till. Helinko sporrar andra att modigt gripa tag i utmaningar, att med iver utveckla sin yrkesskicklighet och lära sig nytt.

– Jag har haft turen att få göra sådant hälsovårdararbete, där jag har fått utveckla mig och skapa nya verksamhetsmodeller. Jag har också alltid fått arbeta nära familjer. Jag är tacksam mot mina kollegor i Vasa, som ville föreslå mig som årets hälsovårdare. Jag är också lycklig över att föreningen valde mig. Det här är en erkänsla för alla hälsovårdare i Vasa, vi gör alla ett värdefullt arbete, säger Hannele i sitt tack.

Arbete med neuropsykiatriska sjukdomar

För närvarande är Helinko Nepsy-skötare vid Vasa stads hälsoservice, dvs. hon sköter klienter som har neuropsykiatriska drag. Helinko är Nepsy-tränare för barn under skolåldern, träffar familjer, bekantar sig med barnens vardag i dagvårdsmiljön samt deltar i nätverksmöten. Vidare är hon arbetspar till en barnpsykiater och sköter tidsbeställningar och förberedande arbeten för mottagningarna.

Helinko deltog i projektet En bättre vardag. I projektet skapades i Vasa en Nepsy-servicestig för familjer, där det finns barn under skolåldern och barn i grundskoleåldern med neuropsykiatriska drag.

Lång arbetshistoria med barn och familjer

Helinko skötte först sina egna fyra pojkar hemma och var samtidigt familjedagvårdare. Som hälsovårdare var Helinko först vikarie vid Vasa stads barnrådgivningar och skolor. Helinko gjorde en lång arbetskarriär vid verksamhetsenheten i Vasa inom Mannerheims barnskyddsförbund i Österbottens distrikt.

Vid sidan av arbetet har Helinko bedrivit socionomstudier (YHS) vid Vasa yrkeshögskola.  Efter det har hon arbetat vid Vasa stads Småbarnspedagogik som ambulerande barnträdgårdslärare (S2) för barn med utländsk bakgrund. Arbetskarriären bland barn och familjer är över 30 år lång.