Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds

Publicerad: 10.6.2021

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. I Vasa stad företas mätningarna i huvudsak i Runsor.

Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten utreds på området där det finns risk för sällsynta översvämningar som beräknas inträffa i genomsnitt en gång på 100 år. Motsvarande karteringar har gjorts tidigare i Kyro älvs och Lappo ås avrinningsområden. Syftet med utredningen är att underlätta beredskapen för översvämningar, minska översvämningsskador och främja översvämningsskyddet för funktioner som riskerar drabbas av översvämning.

Utredningen riktar sig till områden som ligger i Vasa, Korsholm och Laihela, medan själva byggnaderna som utreds i huvudsak ligger i Laihela och Korsholms kommuner. I Vasa stad företas mätningarna i huvudsak i Runsor. Mätningarna görs på fastigheternas gårdar och fastighetsägarna meddelas om arbetet genom ett separat brev. Mätningarna utförs under maj–juli.

Översvämningskarteringarna längs Toby–Laihela å finns på webbtjänst med översvämningskartor: www.ymparisto.fi/tulvakartat (på finska).

Mera information:
NTM-centralen i Södra Österbotten: Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, suvi.saarniaho-uitto@ely-keskus.fi, 0295 027 926
Vasa stad: Byråingenjör Antti Ruokonen, antti.ruokonen@vaasa.fi, 040 8394226