Förbigå menyn
I barnens råd på daghemmen skapade barnen en fantastisk tredimensionell plan för en nyttoträdgård. Under träden och buskarna planterade barnen blommor och formade småkryp och maskar.

Artikelkategorier: Nyheter

I barnens råd planerades en nyttoträdgård och kulturutbud

Publicerad: 15.5.2024

Hurdan kultur intresserar barnen och en hurdan nyttoträdgård passar på kyrkholmen Kirkkosaari i Lillkyro? Bland annat dessa frågor dryftade femte- och sjätteklassare samt daghemsbarn i Vasa i barnens råd.

Barnens råd är Vasa stads verktyg, med vilket barnens möjligheter att påverka förstärks. Det årligen återkommande barnens råd arrangerades i vår i Haga skola och Tervajoen koulu samt i daghemmen i Lillkyroområdet.

– Barnens råd är avsett som påverkningskanal för barn i årskurs 1–6 och i daghem, där frågor från stadens aktuella projekt tas upp till diskussion med barnen som får komma med idéer, berättar Helena Alanen som koordinerar barnens påverkningsmöjligheter.

Eleverna fick komma med kulturupplevelser och nya idéer

Skoleleverna fick i mars chansen att påverka stadens plan för kulturfostran.

– Eleverna bekantade sig på förhand med planen för kulturfostran (kulturläroplanen, KOPS) och planerade som grupparbeten helt egna KOPS-affischer, för vilka högintressanta kulturidéer hade kläckts, berättar Alanen.

Bland idéerna som de båda skolornas elever kom med var starka favoriter som lyftes fram dans och teater i olika former, flyktrum samt utfärder både i naturen och till stadens kulturobjekt.

Fem- och sexåringar i förskolan planerade en nyttoträdgård

Av daghemmen deltog Tervajoen päiväkoti, Pikkuonnin päiväkoti i Merikart samt Villin lännen päiväkoti i Lillkyro centrum i barnens råd.

– Barnen planerade en fin nyttoträdgård som kan ge alla stadsbor samt flygfän och maskarna i marken glädje, beskriver Alanen.

I barnens råd, som pågick i 45 minuter och genomfördes med funktionella metoder, uttryckte barnen sina åsikter genom lekar, rörelser, konst och avslappning.

Plantera fruktträd

De daghemsgrupper som deltagit i barnens råd får i höst konkret se verkningarna av sitt deltagande.

Förskolebarnen och förstaklassarna bjuds med på planteringstalko i nyttoträdgården på rekreationsområdet i Kirkkosaari i Lillkyro. Där planteras i enlighet med barnens plan åtminstone ett äppelträd och två päronträd.

Utöver dessa kommer grönområdesteamet ännu att plantera flera fruktträd och fästa fågelholkar och installera insekthotell på området.

Vasa är med i modellen Barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Enligt barnens rättigheter har varje barn och ungdom rätt att bli hörd och kunna påverka frågor som berör dem.

Hur kan barnen påverka i Vasa?

  • Under barnens påverkansdag får eleverna i årskurserna 5–6 bekanta sig med stadens beslutsfattande samt olika påverkningsmöjligheter. Anordnas årligen i oktober–november.
  • Klasserna besöker fullmäktigesalen i Styrelsegården i Vasa, och i samband med besöket kan barnen framföra sina åsikter om någon aktuell fråga till exempel genom en workshop eller enkät.
  • Barnens råd fungerar som påverkningskanal för barn i årskurserna 1–6 och i daghem, och genom rådet kan aktuella frågor från stadens olika sektorer lyftas fram och barnen får fundera på och diskutera dem.
  • Workshopen sker i gruppens egen klass/lokal och samordnas av stadens arbetare och gruppens lärare.