Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Vasa samlar man igen in information om gatornas skick med ett mobilspel

Publicerad: 1.6.2022

Vasa stad kartlägger gatornas skick med hjälp av mobilspelet Crowdsorsa. I spelet tjänar väganvändarna pengar genom att plocka virtuella bär samtidigt som de samlar in information om gatornas skick.

Kartläggningen av skicket inleds lördag 11.6 kl. 10. I kartläggningen som ordnas i Vasa redan för tredje året i rad kan vem som helst delta. Som utrustning räcker en smarttelefon, en bil och en telefonhållare som fästs på vindrutan.

– Så mycket som 400 kilometer ska kartläggas och vi väntar oss att de aktiva vasaborna samlar alla data också denna gång redan under veckoslutet, berättar Crowdsorsas verkställande direktör Toni Paju.

Spelandet försiggår med applikationen Crowdsorsa, som kan laddas gratis, och som visar en karta över gatorna i Vasa. Över gatorna har det strötts virtuella bär och frukter till ett värde av tre euro per kilometer, och dem plockar man genom att spela in en video över vägen. Arvodet får deltagarna på sitt bankkonto.

Då någon plockar ett bär eller en frukt i spelet, försvinner de i realtid från alla användares rutor. Av videorna analyseras gatornas skador med hjälp av artificiell intelligens. På det här sättet får staden information om var de pengar som reserverats för beläggningsarbeten gör mest nytta.

– Utöver informationen om beläggningsskicket på gatorna kommer informationen om gatornas skick i den fortsatta utvecklingen att preciseras och kompletteras med en del mätningar. Genom att kombinera undersökningarna och mätningarna får vi data som grundar sig på tillförlitlig faktainformation också om skicket på gatans konstruktionslager. Med hjälp av denna information kan vi utöver att fastställa gatuområdenas reparationsskuld, också göra upp en lista över och prioritera objekt i saneringsprogrammet enligt gatans verkliga skick, konstaterar Vasa stads planeringschef Jyri Mursula.

Evenemanget ordnas samtidigt också i Tusby.

Vad är Crowdsorsa?

  • Crowdsorsa är ett startup-företag i Tammerfors, som utöver Finland också har verksamhet i Sverige, Storbritannien och Nederländerna.
  • Mobilspelet Crowdsorsa har utvecklats till ett kostnadseffektivt massinsamlande av bild- och videodata.
  • Spelet gick tidigare under namnet Crowdchupa, och namnet uppdaterades i och med den förnyade applikationen och dess andmaskot också till en mera finsk form (sorsa=and).

Mera information får du bäst på Crowdsorsas Facebook-sida eller webbplats.