Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

I Vasklot anläggs en ny gata för gång- och cykeltrafiken samt för lokalbussarna

Publicerad: 10.5.2022

I Vasklot anläggs en ny gata under våren och sommaren. Frilundsstigen, som ska anläggas mellan Karlavägen och Industrigatan, är avsedd för gång- och cykeltrafik samt för lokalbussarna. Övrig trafik går också i fortsättningen längs nuvarande rutt.

Frilundsstigen börjar mellan Vasklots hundpark och transportfirma Williamssons tomt och fortsätter sedan till Industrigatan. Gång- och cykelvägsavsnittet är en fortsättning på cykelvägen på Vasklot och den gör att det går snabbare än tidigare att cykla mellan centrum och Vasklot.

Anläggandet av Frilundsstigen inleds denna vecka och syftet är att arbetena ska vara klara inom september. Gatuarbetena orsakar betydande trafik till byggarbetsplatsen, och därför gäller tillfällig trafikreglering på Karlavägen och Industrigatan medan arbetena pågår. De som rör sig på vägen ombeds iaktta särskild försiktighet på byggarbetsplatsområdet.