Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Invånarna lokaliserade 11 850 trafikmärken i Vasa

Publicerad: 5.1.2023

För kartläggningen av trafikmärken och beläggningsskador tillämpades massbaserad problemlösning med hjälp av ett mobilspel under åren 2021 och 2022. I och med kartläggningen lades 11 850 trafikmärken till det nationella Digiroad-systemet, vilket är klart flest av alla Finlands kommuner.

Digiroad är ett nationellt informationssystem för väg- och gatunätet vilket Trafikledsverket svarar för.  Där finns de viktigaste egenskapsuppgifterna för väg- och gatunätet i hela Finland så som information om hastighetsbegränsningar, trafikljus, hållplatser för kollektivtrafiken och trafikmärken.

Under år 2021 gjordes sammanlagt 162 460 ändringar och kompletteringar i Digiroad av kommunerna i Finland. Klart flest gjordes i Vasa, hela 11 850 stycken. På en bra andra plats kom Rovaniemi med 8 179 st och S:t Michel på tredje plats med 7 433 st.

Vasa involverade invånarna i insamlingen av trafikmärkesinformation genom massbaserad problemlösning.

– Ett aktuellt register över trafikmärken saknades i Vasa när den nya vägtrafiklagen trädde i kraft sommaren 2020. I och med detta gjordes en utredning om olika metoder för att få trafikmärkena inventerade så kostnadseffektivt och noggrant som möjligt. Crowdsorsa valdes ut som serviceproducent och största delen av trafikmärkena kartlades genom att tillämpa artificiell syn och massbaserad problemlösning för kommuninvånarna, berättar planeringschef Jyri Mursula.

Som hjälp användes stadens befintliga kartservice, med vilken varje märke kunde placeras på exakt rätt plats. För inventeringen av trafikmärken användes också gatuplanerna samt tidigare beslut om uppsättning av trafikmärken.

– Det här har inneburit ett stort arbete för oss och i praktiken fördes alla 11 850 märken in i systemet under en månads tid i oktober 2021. Därefter har vi lagt fokus på att förfina systemet samt lägga till helt nya märken, berättar Mursula.

Läs mera: