Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Jordbyggnadsarbeten stänger den gamla avstjälpningsplatsen i Sunnanvik

Publicerad: 21.5.2024

På den gamla avstjälpningsplatsen i Sunnanvik görs jordbyggnadsarbeten under sommaren. Det är förbjudet att röra sig på soptippen vardagar kl. 7.00 - 15.00. Arbetena under byggsäsongen bedöms bli klara senast 5.7.

Jordbyggnadsarbetena anknyter till färdigställandet av ytstrukturen på avstjälpningsplatsen.

– Avstjälpningsplatsen stängs för utomstående för att garantera arbetssäkerheten vid schaktnings- och grävmaskinsarbetena. Ungefär hälften av de resterande arbetena för att färdigställa ytstrukturen är det meningen att ska bli klar under sommarens byggsäsong.  Målet är att ytstrukturen ska vara klar senast vid slutet av år 2026, säger byråingenjör Antti Ruokonen vid Kommuntekniken.

Läs mera: