Förbigå menyn
Lapsi sitoo kengännauhoja

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Motionsstig och fågeltorn favoriter på f.d. avstjälpningsplatsen i Sunnanvik

Publicerad: 22.11.2019

Vi frågade Vasaborna hurdan verksamhet de vill ha på området i framtiden. Enkäten besvarades av 151 personer.

Efter år 2025 kan f.d. avstjälpningsplatsen i Sunnanvik användas för olika rekreationsändamål.

Vi frågade Vasaborna hurdan verksamhet de vill ha på området i framtiden. Enkäten besvarades av 151 personer under tiden 9.10–23.10.

Favoriterna i förslagen var motionsstig/skidspår (14 %), fågel-/utsiktstorn (12 %) och ett område i naturtillstånd (11 %). I de öppna svaren nämndes flera gånger att naturens mångfald bör beaktas vid anläggandet av området.

– Svaren i enkäten beaktas i översiktsplanen, som görs upp nästa år. Då har kommuninvånarna en ny möjlighet att ta ställning till planerna, berättar byråingenjör Antti Ruokonen från Vasa stads kommunteknik.