Förbigå menyn
Karriärsitzin osallistujia, kuva Sofia Koivunen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Karriärsitz-evenemanget som ordnades i Umeå redan för andra gången lyckades bra

Publicerad: 28.11.2019

Rekryteringsevenemanget Karriärsitz ordnades för andra gången vid Umeå universitet fredag 22.11.2019. I evenemanget deltog från Umeå 35 studerande från följande branscher: teknik, medicin, social- och hälsosektorn, ekonomi samt media. På plats från Vasa fanns Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Folkhälsan och KWH-koncernen.

Från Vasa centralsjukhus deltog rekryteringsplanerare Sabina Bäckman, Folkhälsans rehabiliteringsenhetschef  Åsa Lindroos-Lönnbäck och rekryteringsansvariga Anne Lindell från Vasa stad. Från Prevex Oy Ab deltog HR Manager Kenneth Holmgård samt från Mirka Ltd HR Specialist Henrik Bergström och de berättade också om KWH-Logistics verksamhet. De här tre företagen hör till KWH-koncernen.

Rekryterarna var nöjda med evenemangsarrangemangen och berömde evenemanget bl.a. för att de på det här sättet har möjlighet att träffa studerandena personligen. Även för evenemangstidpunkten framfördes tack, eftersom sommarrekryteringen inleds just nu. Också stämningen på evenemanget fick beröm samt att det var rätt målgrupp.

Studerandena är intresserade av att flytta tillbaka till sin hembygd

Jakobstadsbon Oskar Kuoppala studerar energiteknik för fjärde året. Kuoppala söker sommarjobb och slutarbetsplats i Vasaregionen.

– Jag tycker att det är bra att företagen kommer hit och presenterar sig och berättar om de möjligheter som finns. Jag fick också mycket information om olika företag och om Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, berömmer Kuoppala.

Lisa Holm som också är från Jakobstad studerar logopedi, dvs. talterapi första året. Hon fick veta om evenemanget via Facebook och beslöt genast att delta, då hon märkte att en av rekryterarna som deltog sökte en talterapeut. Holm tyckte att det är svårt för en studerande i Umeå att skapa den första kontakten med företag i Vasaregionen.

– Jag vill jobba i Vasaregionen, eftersom den finlandssvenska kulturen är viktig för mig och jag vill gärna också jobba på finska. Det är viktigt att finländska studerande flyttar tillbaka till Finland efter sina studier, konstaterar Holm.

På fotot uppe från vänster: Elinne Sanchez och Oskar Kuoppala. Nere från vänster: Hanna Enlund och Lisa Holm. Fotograf: Sofia Koivunen.
På fotot uppe från vänster: Elinne Sanchez och Oskar Kuoppala. Nere från vänster: Hanna Enlund och Lisa Holm. Fotograf: Sofia Koivunen.

Hanna Enlund från Närpes, som också studerar logopedi, säger att hon också gärna flyttar tillbaka till Finland efter sina studier. Av de företag som deltog var Folkhälsan bekant för henne sedan tidigare.

– Jag har jobbat som simlärare och funderade redan då att jag kunde tänka mig att jobba vid Folkhälsan i framtiden. Vasa stad och Vasa centralsjukhus intresserar också, berättar Enlund.

Elinne Sanchez  från Solf i Korsholm studerar robotteknik. Hon tycker att det är roligt att företag kommer på besök, för då kan man skapa en direkt kontakt med arbetsgivare i Vasaregionen.

– Jag har tidigare studerat till el- och automatiseringsingenjör i Norge och nu studerar jag robotteknik i Umeå. Jag hörde om Karriärszitsen av en kompis som är med i Finlandssvenska nationens styrelse, berättar Sanchez.

De som har utvecklat konceptet är nöjda med evenemanget

Vasa stads utvecklingschef Nina Hautio och VASEK:s företagsrådgivare Olav Nylund har tillsammans utvecklat Karriärssitz-konceptet. De är mycket nöjda med evenemanget som nu arrangerades i Umeå.

– Arrangemangen löpte bra eftersom konceptet redan har körts in och börjar vara bekant även för studerandena. Den här gången var också flera inriktningsalternativ representerade, säger Hautio.

Nylund berättar att samarbetet med Finlandssvenska nationen har varit utmärkt och ger beröm för ett väl utfört arbete.