Förbigå menyn
Markku Hakuri och Jan Kenneth Weckman Foto: Antti Hakuri

Artikelkategorier: Nyheter

Klassikerromanen Bergtagen är en viktig källa till konstnärernas samarbete

Publicerad: 14.4.2022

De två konstnärernas tolkningar av magiska berg och avlägsna sinneslandskap kan ses i Kuntsi museum för modern konst på utställningen Bergtagen, där Jan Kenneth Weckmans abstrakta eller halvabstrakta verk och Markku Hakuris fantasifulla verk möts 14.4-11.9.2022.

I Kuntsi museum för modern konst presenteras Markku Hakuris (f. 1946) och Jan Kenneth Weckmans (f. 1946) samutställning Bergtagen. De har tidigare ställt ut tillsammans två gånger och deras verk bildar nu en avslutande trilogi.

Utställningen har lånat sitt namn från Thomas Manns klassikerroman Bergtagen (Der Zauerberg, 1924). Verket har varit en utgångspunkt för utställningarna samt för konstnärernas samarbete, där diskussioner och brevväxling har haft en central roll.

Mångsidig verksamhet på konstfältet

Hakuri och Weckman har känt varandra sedan 1970-talet då de studerade vid Finlands konstakademi. De har båda flitigt deltagit i utställningsverksamhet och deras verk finns representerade i flera museers samlingar. De har också båda undervisat, bland annat vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hakuri arbetar parallellt med konstnärskapet även som scenograf och har producerat scenografier till flera teatrar och operahus. För honom är gestaltningen av tid och rum en viktig del av arbetsprocessen. Weckman arbetar däremot konceptuellt och hans produktion kantas av teoretiskt tänkande.

De erfarna bildkonstnärerna använder olika tekniker i sina verk. Weckmans verk är grafiskt starka och ofta abstrakta eller halvabstrakta, Hakuris är stämningsfulla fantasilandskap och teckningar. Faktorer som har inverkat på verken kan härledas från litteratur, film, vardagliga händelser, teman i anslutning till konsthistoria, musik eller det globala läget, i princip allt i livet.

Även verser av Vasabon Leif Färding finns med

Av Hakuris verk visas på utställningen teckningar gjorda med kulspetspenna samt akvareller, men också verk i blandteknik på faner. Verken har sin utgångspunkt i det treåriga projekt som Hakuri inledde år 2016, Minnesanteckningar från tecknarens dagbok, då han dagligen slumpmässigt valde pressbilder från Helsingin Sanomat, vilka sedan i hans teckningar blev nya bilder, tecknarens sinneslandskap. Projektet resulterade i en omfattande bildserie med sammanlagt 1095 teckningar som senare har inspirerat till nya verk.

Weckman presenterar på utställningen verk ur olika serier. Not going somewhere? är en grafisk serie, där linjen har en framträdande roll. Färgskalan är diskret och i verken har geometriska, raka linjer undvikits. Levande linjer, tomma rum och öglor bildar former som man känner igen, såsom sluttningar, branter, bergstoppar, solstrålar, eventuellt månen eller solen. I serien ingår exempelvis verket Low Full Moon Meltdown.

I en annan serie ingår verser av den i Vasa i tiderna verksamma poeten Leif Färding (1951-1983). Färding besökte Weckman i hans lägenhet i början av 1980-talet och skrev på Weckmans förslag några textfragment som senare år 2004 utformades till detaljer i Weckmans teckningar. Än i dag är Färdings poesi ingång till nya verk som vi nu får ta del av.

Evenemang och Bergtagen-installation

I museet kan man begrunda Hakuris och Weckmans tankar om utställningen och konstnärskap. Hakuri har för den här utställningen byggt installationen Bergtagen, och bredvid den kan man fundera på sitt eget magiska berg, allt vad det inrymmer och allt vad det är byggt av.

Under utställningen ordnas konstnärsträffar med båda konstnärerna både på våren och hösten. Utställningen visas på Kuntsi museum för modern konst 14.4-11.9.2022.