Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Kom med du som är ung och bor i Vasa - höstens nya grupper börjar vid Klaara

Publicerad: 30.9.2021

Anmäl dig till personcentrerad resurscoaching, dvs. Hevari, som är avsedd för 18–29-åringar som är intresserade av sitt välbefinnande. Pågår gör även den svenskspråkiga samtalsgruppen Ninni för ungdomar som har eller har haft en närstående med problem med rusmedel eller psykisk ohälsa. Kom med 25.10, 29.11 eller 20.12 utan anmälan. Dessutom börjar 8.11 en motsvarande finskspråkig samtalsgrupp för 16–24-åringar, anmäl dig senast 1.11. Alla grupper träffas på Ungdomsstationen Klaara.

Hevari är en liten, avgiftsfri grupp som träffas 10 gånger för 18–29-åriga unga vuxna som är intresserade av sitt välbefinnande. Plats i gruppen får de åtta första som anmält sig. Gruppen samlas på onsdagar kl. 13–15 fr.o.m. 27.10.

– Målet med coachingen är att hitta de egna resurserna och styrkorna samt stöda unga vuxna i att göra positiva förändringar i sitt liv, säger handledaren Meri Saarikangas.

Anmälan senast 20.10.2021 och mer information: Meri Saarikangas, tfn 040 159 8177 meri.saarikangas@vasa.fi eller Johanna Venäläinen tfn 040 358 5514 johanna.venalainen@vasa.fi

Den svenskspråkiga samtalsgruppen Ninni pågår – Kom med 25.10!

Den svenskspråkiga samtalsgruppen Ninni är avsedd för 13–24-åringar som har eller har haft en närstående med problem med rusmedel eller psykisk ohälsa. Gruppen har startat redan i augusti, men nya och ”gamla” deltagare är välkomna på måndagarna 25.10, 29.11 och 20.12 kl. 16– 17.30 utan anmälan.

Gruppen fortsätter även under vårsäsongen från januari till maj. Gruppen är avsedd för 13–24-åringar, men även äldre vuxna får delta.

– Gruppen har inget begränsat deltagarantal och ingen anmälan. Man ”får komma och gå” som man vill i gruppen, därför är alla välkomna med!  I gruppen hjälper vi ungdomarna att förstå att föräldrarnas eller en närståendes rusmedelsproblem inte är självförvållat, utan att det är en sjukdom, säger gruppens handledare Cecilia Sundman.

I gruppen kan man fortsätta flera år om man vill.  Ninni-gruppen har varit verksam sedan år 2016.  Gruppens namn kommer från Mumin, där Ninni är ett osynligt barn.  Gruppen genomförs i samarbete med USM, dvs. Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.  Handledare är Cecilia Sundman från Klaara och Eva Asplund från USM.

Anmäl dig senast 1.11 till en finskspråkig samtalsgrupp för unga som har en närstående som har problem med rusmedel eller psykisk ohälsa

En finskspråkig samtalsgrupp för 16–24-åringar, som har en närstående eller vän som har eller har haft problem eller utmaningar med rusmedel eller psykisk ohälsa, börjar måndag 8.11.2021 kl. 16.

Genom samtalen ökas ungdomarnas kännedom om problem kring beroende och psykisk ohälsa och de får en möjlighet att träffa andra ungdomar som befinner sig i en liknande situation. Huvudvikten i gruppen ligger på stöd att ta hand om sig själv och att orka. I gruppen kan man dela erfarenheter, information och förståelse, och därför gäller tystnadsplikt i gruppen.

– Vi har en färdig modell för verksamheten och olika teman för samtalen, t.ex. stärkande av självkänslan, källor till glädje, ansvarstagande, skam och skuld. Viktigast är dock att ungdomarna själva deltar i planeringen av gruppen när man träffas första gången. På så sätt blir gruppen lik sina deltagare och ger bästa möjliga nytta i deras nuvarande livssituation, beskriver gruppens handledare Sari Pukkinen från Ungdomsstationen Klaara.

Anmälan till samtalsgruppen senast 1.11.2021: nuorisoasema@vaasa.fi eller sari.pukkinen@vasa.fi tfn  040 143 4615. Till gruppen tas cirka 10 ungdomar och den genomförs i samarbete med Finfam. Handledare är från Klaara Sari Pukkinen och från Finfam Anna Håkans.