Förbigå menyn
Lapset koulussa

Artikelkategorier: Nyheter

Kom och bekanta dig med den engelskspråkiga undervisningen!

Publicerad: 18.12.2023

Inom den grundläggande utbildningen i Vasa ordnas tvåspråkig (finsk-engelsk) och engelskspråkig undervisning. Föräldrarna till barn som går i förskolan har i januari möjlighet att bekanta sig närmare med den engelskspråkiga undervisningen.

Om den tvåspråkiga (finska-engelska) och den engelskspråkiga undervisningen ordnas ett infomöte i Suvilahden koulus matsal måndag 8.1.2024 kl. 18–19. Mötet, som är riktat till föräldrarna till barn som går i förskolan, är tvåspråkigt (engelskt-finskt).

Språktester för barn som söker till årskurs 1

I Vasa ordnas den tvåspråkiga (finska-engelska) och engelskspråkiga undervisningen under läsåret 2024-2025 i Suvilahden koulu.

Antagningen av elever till linjerna har ändrats så att språkfärdigheterna testas för alla barn som söker till årskurs 1. Barnets förskoleplats beaktas inte längre vid elevantagningen.

De barn som söker till den tvåspråkiga (finska-engelska) undervisningen måste kunna såväl finska som engelska. Det förutsätts att barnet kan tala, förstå och kommunicera på båda språken. I språktestet testas barnets språkkunskaper och språkliga färdigheter i båda språken.

De barn som söker till den engelskspråkiga undervisningen måste kunna engelska. I språktestet testas barnets språkkunskaper och språkliga färdigheter i det engelska språket. Inga tidigare kunskaper i finska krävs för att bli antagen till linjen. Barnets modersmål kan vara finska, svenska eller något annat språk.

Anmälan till årskurs 1

Anmälan till skolan öppnas i Wilma måndag 8.1.2024 och stängs söndag 21.1.2024. Alla förskolebarn som söker till den tvåspråkiga eller den engelskspråkiga undervisningen ska först anmälas till skolan.

Efter det ska man i Wilma fylla i en anhållan om byte av närskola. När anmälan till skolan är gjord, får vårdnadshavarna till de barn som söker till en tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning närmare anvisningar om språktestet med datum och klockslag.