Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Kom och diskutera detaljplanen för Gerbybrinken

Publicerad: 27.10.2022

Vi ordnar ett informationsmöte för allmänheten 31.10 om detaljplanen för Gerbybrinken. Detaljplanen gäller området mellan Gerby strandvägen, Kärrängsvägen, Tallmarksvägen och Strandviksvägen, där det har planerats kompletterande byggande.

Detaljplaneprocessen inleddes och programmet för deltagande och bedömning var framlagt 27.9–11.10.2022.

Staden har fått exceptionellt mycket respons på projektet. Därför vill vi ordna ett extra informationsmöte som är öppet för alla:

  • Må 31.10 kl. 17.30–19.00
  • Gerby skola, Västerviksvägen 27

Vid informationsmötet presenteras bland annat projektets mål och bakgrund samt den respons som kommit in på programmet för deltagande och bedömning. Vi diskuterar också vilka verkningar detaljplanen har på området.

Gerbybrinken är ett kompletteringsbyggnadsprojekt i syfte att hitta en högklassig bostads-, service, rekreations- och grönområdeslösning som stöder sig på servicen i Gerby centrum och kompletterar den. Enligt planerna ska det byggas hem för cirka 300 nya invånare på området.