Förbigå menyn
Ilona Partanen och Milka Tulinen höll en konstworkshop för förskolebarnen vid daghemmet i Orrnäs. Från en påse fick barnen plocka upp verb, adjektiv och adverb och sedan teckna och pyssla en figur till sitt eget ramsträd. Berättelser och figurer sparas som del av konstverket Ramsträdet på daghemmets fasad.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Konstfågeln bygger sitt bo i det nya daghemmet i Orrnäs

Publicerad: 2.5.2023

I Orrnäs färdigställs ett nytt daghem för 150 barn år 2024. Byggarbetet är i gång och det är också planeringen av konst till huset. Såväl barnen som personalen har varit mycket engagerade i planeringen.

Det nya finskspråkiga daghemmet kommer att ha totalt åtta grupper för barn i åldern 0–6 år. Daghemmet uppförs i korsningen av Orrnäsgatan och Svangatan, på en tomt bredvid det nuvarande daghemmet. Daghemmet tas i användning i mars 2024.

I mars deltar förskolebarnen i Orrnäs daghem i en konstworkshop i vilken de tillsammans med konstnärerna har fått planera innehållet till ramsträdet, som är ett konstverk som kommer att fästas på daghemmets fasad.

– Det tredelade konstverket Konstfågel glädjer barnen och personalen inne i daghemmet och konsten utanpå byggnadens fasad är till fröjd för alla stadsbor, beskriver Vasa stads projekteringschef Emilia Sorama.

Daghemsprojektet i Orrnäs förverkligas enligt den så kallade procentprincipen, vilket betyder att cirka 1 % av projektkostnaderna reserveras för konst.  Konstverket vid daghemmet i Orrnäs genomförs av Ilona Partanen och Milka Tulinen från planeringsbyrån Kakadu.

Vad är det för figur som döljer sig i ramsträdet? I workshoppen fick alla barn sitt eget ramsträd till vilket de fick pyssla och teckna sin egen figur på basen av givna ord. Berättelserna och figurerna sparas som del av konstverket Ramsträdet på daghemmets fasad.

Barn och personal medverkar i planeringen

Alla i daghemmet, allt från pedagoger till kökspersonal, har medverkat i användarworkshoppar i planeringsskedet.  Även barnen har fått teckna sitt drömdaghem.

– Det är viktigt vart man hänger overallerna och var man tvättar händerna med tanke på lokalernas funktionalitet för daghemmet. På basen av den respons vi har fått av personalen utvecklar vi till exempel passagerna till daghemmet samt indelningen av utrymmet i två våningar, säger Sorama.

Daghemmets utrymmen används även kvällstid bland annat av föreningar

Även familjerna har haft möjlighet att berätta om sina önskemål genom öppna enkäter i projektplaneringsskedet.

– Bland svaren angavs bland annat bra inomhusluft och betydelsen av en fungerande gård. Det kom många önskemål om att gårdsplan och inomhusutrymmet skulle få användas av invånarna utanför daghemstiderna, berättar Sorama.

Daghemmets förändringsbara utrymmen kommer också vid behov att användas av föräldraföreningar och för andra evenemang kvällstid.

Det nuvarande daghemmet från 1980-talet skulle kräva en omfattande sanering under de närmaste åren. Därför ska den gamla byggnaden rivas. Den nuvarande daghemsbyggnaden används till dess att den nya byggnaden är färdig.

Daghemmet uppförs i korsningen av Orrnäsgatan och Svangatan, på en tomt bredvid det nuvarande daghemmet.