Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Läckageundersökningar i Dragnäsbäck och Storviken från och med 3.8.2022

Publicerad: 29.7.2022

Vasa Vatten undersöker läckage i vattentjänstledningarna i Dragnäsbäck och Storviken från och med 3.8.2022. Vid läckageundersökningen utreds varför det hamnar dag- och regnvatten i avloppsvattenledningarna.

Undersökningen utförs genom att man filmar och eventuellt sätter färgämnen i ledningarna samt gör rökprov. Vänligen observera att det kan komma upp rök till fastigheterna ur avloppsvattenledningarna. Detta är emellertid inte farligt för hälsan. Vatten och toaletten får användas som vanligt medan undersökningen pågår.

Läs mer på Vasa Vattens webbplats.