Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Långviksgatan stängs av för biltrafik mellan Verkstadsgatan och Vörågatan

Publicerad: 25.7.2022

Trafiken avbryts och gatuområdet inhägnas vid Långviksgatan 39 under tiden 1.8.2022–31.10.2023. På området byggs en parkeringshall alldeles invid gatan och av säkerhetsskäl måste biltrafiken på gatan avbrytas på en sträcka av cirka 40 meter.

Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen under ett skyddstak för fotgängare som kommer att sättas upp på parksidan av Långviksgatan.

Arbetena bedöms pågå i cirka 15 månader fram till 31.10.2023.

Se läget på kartan: