Förbigå menyn
Veneily

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Muddringsarbetena på en ny småbåtsfarled inleds i Vasklot

Publicerad: 13.10.2022

Den småbåtsfarled som går utanför hamnen i Vasklot flyttas i och med att hamnen utvidgas. Muddringsarbetena på en ny småbåtsfarled inleds 17.10.

För närvarande går småbåtsfarleden mellan hamnen och vågbrytaren. Den nya farleden kommer att gå ytter om vågbrytaren.

Småbåtsfarleden flyttas, eftersom hamnen i Vasa utvidgas genom att vattenområdet mellan hamnen och vågbrytaren fylls ut. På det nya utfyllnadsområdet kommer det att finnas mera lagerområden för de behov som den ökande frakttrafiken i hamnen har.

Den gamla farleden används tills den nya står klar

Det har uppskattats att muddringsarbetena på den nya småbåtsfarleden kommer att pågår i två månader. Den nya farleden kommer således att vara i användning i slutet av året.

Den nuvarande småbåtsfarleden är i användning till dess den nya är klar och i användbart skick med utsatta sjömärken.

Muddringsmassorna placeras i den del av hamnens utvidgningsdel som ska fyllas ut.