Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Närmare en miljon euro i statligt understöd för främjande av gång och cykling på Sandögatan

Publicerad: 7.3.2023

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat Vasa stad ett statligt understöd på 884 748 euro för ett projekt som främjar gång och cykling. I projektet planeras och genomförs på Sandögatan bättre förhållanden för gång och cykling året om i enlighet med en hög kvalitetsstandard och nationella planeringsanvisningar.

I projektet som fått understöd ingår en cykelväg som skiljer åt färdriktningarna och en separat trottoar. Gatuavsnittet förenar det kommande multifunktionskvarteret Wasa Station och Inre hamnen med en gemensam kvalitetskorridor och är i sin helhet 1,2 kilometer långt. Syftet är att kvalitetskorridoren senare ska förlängas längs Verkstadsgatan mot Stenhaga. Kanske det någon dag kan bli aktuellt också med en ny bro till Sandö som förlängning på kvalitetskorridoren.

– Vi är mycket glada över Traficoms positiva beslut och vi vill rikta ett varmt tack till staten för stödet till främjandet av gång och cykling i Vasa. På avsnittet i fråga kom det i och med trafikberäkningarna som en liten överraskning vilken stor mängd fotgängare och cyklister som rörde sig där, vilket också visar hur viktigt projektet är, säger Vasa stads projektingenjör Samuli Huusko.

Projektet förbättrar säkerheten för gång och cykling

I och med det understöd som projektet har fått kan man kännbart förbättra förhållandena för såväl cykling som gång i centrum av Vasa. Det att färdsätten skiljs åt ökar betydligt säkerheten samt gör trafiken smidigare. Sandögatans kvalitetskorridor är en del av det målnät som godkänts i programmet för främjande av gång och cykling. Det har beslutats att korridoren ska utgöra en del av huvudnätet för cykling även i delgeneralplanen för Vasa centrum.

Kvalitetskorridoren för gång och cykling anläggs förhöjd bredvid körbanan. Cykelvägen fortsätter tillgängligt rakt över korsningsområdena. Det blir troligtvis nödvändigt att ställvis tillämpa planeringsanvisningarna på områden där det med tanke på utrymmet är omöjligt att bygga enligt dem. Parkeringsplatserna i centrum bevaras huvudsakligen som sådana. I ändan mot stranden blir det nödvändigt att ändra parkeringsarrangemangen, men också där strävar man även efter att bevara så mycket som möjligt av parkeringen invid gatan eller hitta ersättande platser.

Traficom beviljade understöd för projekt som gör gång och cykling attraktivare, smidigare och tryggare i gatunäten och minskar trafikens utsläpp. Totalt beviljades 15,4 miljoner euro i understöd för 61 projekt runt om i Finland. Det lämnades in 101 ansökningar och det understödsbelopp som projektet i Vasa fick var det tredje största.

Läs mer: Vasa eftersträvar ett 50 km långt nätverk av gång- och cykelvägar | Vaasa