Förbigå menyn
Under temaveckan för energi och hållbar utveckling fick Sanni Asp, Matilde Snellman och Ines Hartvik i klassen 9E i Borgaregatans skola testa hur de till exempel kan ladda sina telefoner med hjälp av solljus. På skolans tak finns ett solkraftverk med totalt 140 m2 solpaneler.

Artikelkategorier: Arkiv Uutiset

Nu gör vi el! Niondeklassisterna producerade el av sol, vind och vatten under temaveckan

Publicerad: 5.5.2023

Hur producerar man energi med hjälp av sol, vind och vatten? Det var något som de cirka 150 eleverna i årskurs nio i Borgaregatans skola i Vasa fick ta reda på konkret under temaveckan för energi och hållbar utveckling 17–19.4.2023.

Målet för skolans årliga temavecka är att göra eleverna medvetna om hållbar utveckling och hur den kan främjas, till exempel hur el och värme produceras med förnybara naturresurser.

I veckans program ingick bland annat ett besök hos Vasa Elektriska samt workshoppar kring solpaneler och vatten- och vindkraftverk.

– I workshoppen för vattenenergi byggde niondeklassisterna upp ett eget litet vattenkraftverk av bland annat magneter, koppartråd, plastdunkar och träskedar. När kraftverket står färdigt testar vi det under rinnande vatten och mäter hur mycket el det producerar, säger Jenny Rönnqvist-Norrby, lärare i fysik och kemi.

Solpaneler på skolans tak

I workshoppen för vindkraft planerade och satte eleverna ihop en egen propeller eller turbin som producerade el med hjälp av ”vinden” från en hårtork.

I solenergiworkshoppen producerade eleverna energi för en bordslampa och laddning av mobiltelefoner med hjälp av små solpaneler.

På taket på Borgaregatans skola installerades i samband med den grundliga renoveringen 2013 ett solkraftverk med totalt 140 m2 solpaneler. Panelerna producerar 15 000 kilowatt per år.

– Under temaveckan brukar vi även kliva upp på taket med eleverna och studera de lite större solpanelerna. Vi berättar för dem hur mycket energi panelerna producerar åt skolan, säger lektor i matematik, fysik och kemi Mats Nyblom.

Stigen inom energiutbildningen i Vasa

Vasa har en stig inom energiutbildningen som sträcker sig från småbarnspedagogiken till högskolorna. I Nordens energihuvudstad Vasa ska eleverna behärska framtidens dynamiska arbetslivsfärdigheter och energikunnande.

Ett av de tre huvudmålen i Vasa stads strategi 2022–2025 är Klimatneutrala Vasa 202X. Målet är att vara Finlands energismartaste och energieffektivaste stad.