Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Orange dagar påminner om könsrelaterat våld

Publicerad: 18.11.2022

Vasa stad deltar i den globala Orange dagar-kampanjen som motsätter sig våld mot kvinnor och flickor. Österbottens museum förses med orange belysning 26.11 och Alskatvägens promenadbro 25–30.11.

Med Orange dagar-kampanjen påminner man globalt om könsrelaterat våld. Den är en av FN:s jämställdhetsorganisation UN Womens största kampanjer som också uppmärksammas i Vasa. Orange dagar börjar på fredag 25.11 och avslutas på FN:s dag för mänskliga rättigheter, lördag 10.12.

Orange symboliserar en färg som motsätter sig våld mot kvinnor. Kampanjens färg orange symboliserar ett hopp om en framtid, där ett liv utan våld är var och ens rättighet. Under den globala kampanjen får många byggnader en orange belysning.

I Vasa syns kampanjen på bland annat följande sätt:

  • Evenemang på fredag 25.11 kl. 16-18i Köpcentrum Rewell med temat Är livet en dans på rosor? En dansföreställning av Danssportföreningen Rolling samt en musikföreställning av violisten Satu Sundén och canjonisten Pasi Luoma.
  • Under den globala kampanjen får många byggnader en orange belysning. I Vasa förses Alskatvägens promenadbro med orange belysning 25–30.11 och Österbottens museum 26.11. I träden utanför Vasa stadsbibliotek hänger man upp orange stickgraffiti 25.11–10.12.
  • Gratis inträde till Österbottens museum på lördag 26.11 kl. 10–17, guidningar till utställningen We Have A Dream – om mod, medmänsklighet och människans rättigheter 14 på finska och kl. 15 på svenska. Mödra- och skyddshem rf och Brottsofferjouren RIKU presenterar sin verksamhet på lördag 26.11 kl. 13 i Österbottens museum.
  • I stadsbibliotekets entréhall finns också temarelaterad litteratur som kan lånas, 25.11–10.12.

Utställningen har ett viktigt tema

Österbottens museums nyaste utställning We Have A Dream – om mod, medmänsklighet och människans rättigheter påminner om att man fortfarande ska kämpa för mänskliga rättigheter. Foton av fotografen Albert Wiking presenterar berättelser om bland annat en feminist, kämpe för mänskliga rättigheter och fredskämpe. Till utställningen ordnas guidningar på lördag 26.11 kl. 14 på finska och kl. 15 på svenska i Österbottens museum. Utställningen fortsätter också på Vasa torg.

Ungefär var tredje kvinna i hela världen utsätts för könsrelaterat våld. Mödra- och skyddshem rf och Brottsofferjouren RIKU presenterar sin verksamhet på lördag 26.11 kl. 13 i Österbottens museum.