Förbigå menyn
Wasa Station havainnekuva

Artikelkategorier: Nyheter

Över en miljon euro i inledande finansiering av ministerium för Wasa Station

Publicerad: 18.2.2020

Uppdaterad: 16.12.2021

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1,14 miljoner euro i understöd till Vasa stad för byggandet av ett musik- och kongresshus. Understödet är för år 2020.

Vasa stads direktör för tekniska sektorn Markku Järvelä berättar att understödet är i enlighet med förväntningarna. – Finansieringsbeslutet förstärker tron på att projektet inleds i år, kommenterar Järvelä.

För projektet Wasa Station har i undervisnings- och kulturministeriets finansieringsprogram fastställts en totalfinansiering på tre miljoner euro under tidigare år.

– Vi vill ännu föra en diskussion med ministeriet om det totala beloppet. Enligt vår uppfattning borde ministeriets andel av finansieringen av projektet vara minst 10 % av kostnaderna för projektet, d.v.s. 4,5 miljoner euro. Som en ny sak i den diskussionen kan vi föra fram Yle:s beslut om att etablera sig i kvarteret, vilket garanterar produktionen i musik- och kongresslokalerna större, åtminstone riksomfattande synlighet, konstaterar Järvelä.

Undervisnings- och kulturministeriet

Grundläggande renovering av kulturlokaler och anläggningsprojekt

Beviljad finansiering 2020 (pdf)

Finansieringsplan 2020–2023 (pdf)