Förbigå menyn
Käsi kädessä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Papparådgivning en unik serviceform

Publicerad: 4.11.2020

Papparådgivningsservice finns endast i ett fåtal kommuner i Finland. Vasa är en föregångare i detta, hos oss har papparådgivningsservicen funnits redan sedan år 2013. Vad är det här för en unik service och vad inbegriper den?

Papparådgivningen besöks i huvudsak av dem som ska bli pappa för första gången, men även pappor som har barn från förr är välkomna och de är också nästan lika många som de som ska bli pappa för första gången. Bland klienterna finns också pappor som vill komma till papparådgivningen varje gång när de ska bli pappa på nytt.

Under åren 2013-2019 har sammanlagt cirka 130-170 pappor/år besökt papparådgivningen som jämförelseuppgift: antalet gravida kvinnor i Vasa är cirka 600-700/år.

Hur blir man klient vid papparådgivningen?

– I september gjordes en förändring i verksamheten, då papparådgivningsverksamheten blev en del av mödrarådgivningen. Tidigare fick pappan en tid för ett besök vid papparådgivningen härifrån mödrarådgivningen och hälsofrämjande enheten svarade för papparådgivningsbesöket, men nu är det barnmorskorna här vid mödrarådgivningen som har hand om papparådgivningen, berättar barnmorskan Mikaela Suominen.

Till papparådgivningen hör ett besök/pappa/partners graviditet. Papporna kan komma på nytt till papparådgivningen sedan då de blir pappor på nytt.

Vid papparådgivningen fästs uppmärksamhet även på pappans hälsa och den kommande livsförändringen

Vid papparådgivningen görs även mätningar av kroppssammansättningen som anger vikt, muskelmassa och fettmängd, fettprocent samt mängden visceralt fett runt de inre organen. Mätningen fungerar som ett bra underlag för en diskussion om levnadsvanor, motion och kost. Många av de blivande papporna vill ändra på sina levnadsvanor.

– Vi pratar också om pappans roll, parförhållandet, pappans egen barndom och de modeller som han har fått hemifrån. Och förstås pratar vi också om sådant som papporna själv vill prata om, beskriver barnmorskan-sexualterapeuten Eva-Maria Rajamäki.

– De blivande papporna funderar mest på den egna hälsan, hur man är en bra pappa och hur man stöder sitt barn i livets olika skeden. Papporna funderar också mycket på hur livet förändras i och med barnet och hur man kan stöda sin egen partner under förlossningen och babytiden. Papporna är också intresserade av att ta hand om sitt parförhållande, berättar Rajamäki som exempel på olika diskussionsteman.

”Det är papparådgivningens förtjänst att jag började äta hälsosammare och motionera mera”

Beshat Babaii som ska bli pappa för andra gången tycker att papprådgivningen är en verkligt bra service. Babaii fick vid papparådgivningen ny information om kroppssammansättningen och på basis av den ändrade han på sina levnadsvanor och mår nu ännu bättre än tidigare.

– Jag hade inte tidigare hört talas om papparådgivningen innan min fru uppmanade mig att gå dit. Under besöket gjordes en mätning av kroppssammansättningen och på det sättet fick jag mycket information om kroppsfett. Vi diskuterade mycket med barnmorskan om levnadsvanor och vilken inverkan de har. Efter besöket började jag äta hälsosamt och regelbundet alla måltider varje dag. Tidigare åt jag endast en gång om dagen. Jag började också röra på mig mera än tidigare, berättar Babaii om sina ändrade vanor.

Under besöken vid papparådgivningen har Babaii diskuterat med barnmorskan bl.a. om hur föräldrarnas trötthet inverkar på barnets liv. Diskussionen fördes för cirka en månad sedan och resultaten av de hälsosammare levnadsvanorna märks redan tydligt.

– Jag mår nu faktiskt mycket bättre. Jag är inte trött längre utan orkar vara ute med barnet mycket mera, säger Babaii glatt.

Babaii har efter den goda erfarenheten rekommenderat papparådgivningen även för andra pappor.

– Papparådgivningen är verkligen en fin service och det lönar sig att gå dit. Jag tyckte själv att papparådgivningen var mycket nyttig, konstaterar Babaii som vill uppmuntra andra pappor att också gå dit.

Vasa stads: Papparådgivning