Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Parader i Vasa på första maj - kom ihåg att ansöka om tillstånd i tid

Publicerad: 8.4.2024

Tänker du ordna en marsch eller en parad för motorfordon på första maj? Kom ihåg att ansöka om de tillstånd som behövs senast 21.4. Ansökningar som lämnas in senare kommer inte att behandlas.

I Vasa har man traditionellt ordnat olika marscher och parader för motorfordon på första maj, för vilka både Vasa stad och polisen har utfärdat tillstånd för tillfälliga trafikarrangemang och tillställningar för allmänheten. I år vill man ha ansökningarna tidigare än tidigare år.

– Tidigare kunde tillståndsansökningar lämnas in så sent som sista vardagen innan första maj, vilket gör att det är omöjligt för dem som ska bevilja tillstånd att organisera en tydlig och trygg första maj för alla, berättar trafikregleringschef Jori Löfbacka.

Vasa stad och polisen har kommit överens om att tillståndsansökningar måste lämnas in senast 21.4.2024 och att ansökningar som lämnas in senare inte kommer att behandlas.

Mer information: