Förbigå menyn
Ihmisiä jonottamassa bussiin.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Påverka och svara på kundenkäten om kollektivtrafik

Publicerad: 31.7.2023

Vasas och Korsholms gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde sin verksamhet för ett år sedan. Invånarnas åsikter om hur kollektivtrafiken fungerar kartläggs igen med hjälp av en årlig invånarenkät. Enkäten öppnas 31.7, och genom att besvara den kan du påverka hur kollektivtrafiken utvecklas inom Vasaregionen.

Syftet med kundenkäten är att samla in passagerarnas erfarenheter av olika servicefaktorer inom kollektivtrafiken, såsom av tidtabellerna, renligheten i bussarna, kundbetjäningen och reseplaneraren. Enkäten liknar föregående års enkäter för att det ska vara möjligt att jämföra de erhållna svaren med varandra.

Besvara enkäten på: https://link.webropolsurveys.com/S/E3046EDD333215F2

eller genom att fylla i enkätblanketten vid något av följande serviceställen:

  • Liftis serviceställe, Köpcentret Rewell, 2:a vån.
  • Medborgarinfo
  • Samserviceenheten i Lillkyro

Enkäten är öppen i tre veckor, det vill säga till och med 20.8.2023.